Araştırma Alanları

  • Sağlık Bilimleri

  • Tıp

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

  • İmmünoloji

  • Temel Bilimler

  • Yaşam Bilimleri

  • Mikrobiyoloji

  • Viroloji