Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Olgu ile Kurgu Arasında Eş‘arî Geleneğin Şiîlik Algısı

Turkish Journal of Shiite Studies, cilt.2, sa.1, ss.115-120, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GEÇ MODERN ÇAĞDA İSLAMİ VE BAHAİ MODERNLEŞMELERİNDEKİ KORKU VE OTORİTENİN ETKİSİ: LİBERAL BİR PERSPEKTİF

Din Bilimleri Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.199-215, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Sectarian Identity of Ibn Tumart

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.3, ss.2069-2101, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

SECTARIAN POLITICS IN THE FOUNDATION PERIOD OF GREAT SELJUK STATE

BILIMNAME, cilt.34, sa.2, ss.511-532, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.19, ss.143-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sectarian Violences Between Shiites and Salafis in the Middle East

Conflict And Dialogue in the Middle East, Warszawa, Polonya, 8 - 09 Aralık 2014, ss.107-115

Semantic Methods in History of Islamic Sects Researches

International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization - iCasic 2014, Kuala-Lumpur, Malezya, 4 - 05 Mart 2014, ss.37-41

Kitap & Kitap Bölümleri

KAYSERİ'NİN DÜŞÜNCE HAYATINDA SÖĞÜT FİKİR KULÜBÜ

Bir Şehrin Hafızası, Karaaslan F., Dereli M.D., Editör, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, ss.165-184, 2017

Kayseri nin Düşünce Hayatında Söğüt Fikir Kulübü

Bir Şehrin Hafızası - Kayseri de Sosyo-Kültürel Hayat, Karaaslan Faruk, Dereli Mustafa Derviş, Editör, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, ss.165-184, 2017

Diğer Yayınlar