Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service EFL teachers' beliefs about foreign language learning

EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.35, ss.481-493, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Beliefs about Language Learning of Foreign Language-Major University Students

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.31, ss.45-52, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Nationality & Language Learning Strategies of ELT Major University Students

Asian EFL Journal, cilt.1, ss.165-173, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Intelligence reframed: Multiple Intelligence for the 21st century. A review article.

Tesol Quarterly, cilt.35, ss.204-205, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

A Call for Change and Pedagogy: A critical analysis of teacher education in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION, cilt.33, ss.407-417, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Education as a Social System: Present and Future Challenges

Education Reform Journal, cilt.5, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extrability and the Theory of Multiple Intelligences as a Phenomenon for an Inclusive Education Renewal

European Journal of Special Education Research, cilt.5, ss.17-38, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFL Classrooms and Global Issues

modernenglishteacher, cilt.29, ss.55-58, 2020 (Hakemsiz Dergi)

EFL Classes for Cultivating Entrepreneurial Mind-set

Language Teaching Research Quarterly, cilt.11, ss.20-30, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Education for Creating an Entrepreneurship and Innovation Ecosystem

Journal Plus Education, ss.195-200, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Etkinliğinin Antrenör Davranışlarına Uyarlanması: Bir Öğretmen Bir Antrenöre Neler Öğretebilir?

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.66-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service EFL Teachers’ Beliefs and Communicative Approach

International Journal of Languages' Education and Teaching, no.4, ss.486-500, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Eye to the Future

English Teaching Professional, ss.21-23, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Psychological Type and Teaching: A Case of Prospective ELT Teacher

International Journal of Languages’xx Education and Teaching, cilt.6, ss.295-308, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intercultural Sensitivity A Study of Pre-service English Language Teachers

Journal of Intercultural Communication, ss.1-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlik Mesleği: Bugünü ve Geleceği

Eğitime Bakış, no.41, ss.19-29, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Globalization, English Language Teaching and Turkey

International Journal of Languages' Education and Teaching, cilt.5, ss.764-776, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme, Reform, Yenilik, Değişim & Eğitim:Neresindeyiz? Ne Yapıyoruz?

Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.35-47, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil: Neden Öğretemiyoruz? Neden Öğrenemiyoruz?

Eğitime Bakış, ss.12-24, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Moral Intelligence For more Diverse and Democratic World

European Journal of Education Studies, cilt.3, ss.197-209, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

15 Temmuz Perspektifinde Eğitim: Eğitimin Amacı Nedir?

Eğitime Bakış, ss.43-51, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Zekâ Girdabı:Kanıksanan Kültür ve Göz Ardı Edilen Gerçekler

Eğitime Bakış, ss.29-37, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Need for More Effective In-service Training for Professional Development of English Language Teachers

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, cilt.15, ss.1-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Zekâ/Özel Yetenek Sendromu

Artı Eğitim, ss.64-67, 2015 (Hakemsiz Dergi)

21st century competencies & language teaching

Pedagogical Journal of Baskortostan, cilt.56, no.1, ss.12-18, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effective teachers as effective entrepreneurs: results of a tri-nation professional development project

International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, cilt.3, ss.230-244, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Expert Teacher Educator: Characteristics and Professional Identity

International Journal of University Teaching and Faculty Development, cilt.5, no.1, ss.41-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Her Alanda Yeni Steve Jobs'lar Yaratmak için Girişimci Öğretim ve Girişimci Öğretim Üyeliği

Eğitim ve Öğretim Dergisi, ss.1-8, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Çoklu Zeka Kuramı Ve Çoklu Zeka Kuramında Onuncu Boyut Ahlaki Zeka

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.137-144, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Introducing the Theory of Multiple Intelligences into ELT programs

Pamukkale Üniversitesi, cilt.32, ss.57-64, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim, Çoklu Zekâ Kuramı ve Çoklu Zekâ Kuramında Onuncu Boyut: Ahlakî Zekâ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.22, ss.137-144, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çoklu Zekâ Kuramı ve Değerler Eğitimi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.1, ss.53-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Islam and Intercultural Communication

Vestnik of M.Akmullah Bashkir State Pedagogical University, cilt.38, ss.3-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Why do we need intercultural communication?

Pedagogicheskiy Zhurnal Bashkortostana University, ss.133-137, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Improving Students' higher-order thinking skills

Modern English Teacher, cilt.55, ss.63-67, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Targeting the talented

English Teaching Professional, cilt.55, ss.25-28, 2008 (Hakemsiz Dergi)

İnternet ve Eğitim

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.569-577, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Preparation of Foreign Language Teachers in Turkey: A challenge for the 21st century

DİL DERGİSİ, ss.49-54, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Learning how to learn: What every teacher needs to know

English Teaching Professional, cilt.33, ss.50-52, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Atatürk; Dil, Türk Dili ve Yabancı Dil

DİL DERGİSİ, cilt.122, ss.52-60, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Language Learning strategies and foreign language achievement

EĞİTİM VE BİLİM, cilt.28, ss.25-31, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment for Multiple Intelligence

Modern English Teacher, cilt.11, ss.56-60, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Teaching Styles and their Impacts on Learning

Bridges, cilt.8, ss.15-20, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Teacher Preparation via Technology

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.11, ss.209-216, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The power of English as a bridge for creating cultural understanding in EFL classes

Bridges, cilt.6, ss.8-10, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Closing the gap between teachers & students through learning styles and strategies awareness

Ohio TESOL Newsletter, cilt.1, ss.26-27, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating a Learner-Centered Teacher Education Program

English Teaching Forum, cilt.39, ss.28-35, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Theory of Multiple Intelligence: what does it offer EFL Teachers

Modern English Teacher, ss.52-56, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Öğrenmede; Öğrenme stilleri, dil öğrenme stratejileri ve cinsiyet

DİL DERGİSİ, cilt.96, ss.30-39, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teacher as an organizer

INGED News in Brief, cilt.3, ss.7-9, 2000 (Hakemsiz Dergi)

İyi bir öğretmeni nasıl fark edersiniz?

Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.250, ss.17-20, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Çoklu Zeka Kuramı

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, cilt.17, ss.105-111, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yabancı Dil Öğrenmede sorunun cevaplanmasına İlişkin güven duygusu ve İşaret Tarama Kuramı kullanılarak yapılan bir inceleme

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.16, ss.15-23, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güdü ve Yabancı Dil Öğrenmede Güdünün Yeri

DİL DERGİSİ, cilt.66, ss.58-69, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Critical Thinking & Some Strategies to Develop Critical Thinking in Education

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.215-221, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Fakülteleri, ''teknoloji ve değişim

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, cilt.10, ss.295-304, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkelerin eğitim çıkmazı: Amerika Birleşik Devletleri örneği

MİLLİ EĞİTİM, cilt.140, ss.29-35, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Educational Institutions, Innovation and Knowledge

EĞİTİM VE BİLİM, cilt.22, ss.45-49, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çoklu Zeka kuramı ve vadettikleri

DİL DERGİSİ, cilt.83, ss.50-58, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Self-direction in professional development: A reflective approach

Modern English Teacher, no.2, ss.7-13, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Attitudes Toward Foreign Language Learning in Turkey: A Historical sociocultural look

DİL DERGİSİ, cilt.43, ss.80-87, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Context and Culture in language teaching

Journal of Intensive English Studies, ss.97-102, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Culture in EFL Contexts-Classroom and Coursebooks

Modern English Teacher, no.2, ss.58-60, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Girişimci, Yaratıcı ve İnovatif Bir Ekosistem: Neden Değiliz? Ne Yapmalıyız?

INSAC_Ereğli, Konya, Türkiye, 9 - 10 Mart 2019, cilt.2, ss.382-385

Entrepreneurial teaching for creatingan entrepreneurial society

TEERM 2018, Valletta, Malta, 8 - 09 Temmuz 2018, ss.48

How to Create a Culture of Entrepreneurship and Innovation?

MyRes 2018, Port-Louis, Mauritius, 22 - 23 Haziran 2018 Creative Commons License

Creating a Real Entrepreneurial Society: Entrepreneurial Teaching, Entrepreneurial Teacher

Building Bridges and Crossing Boundaries. Entrepreneurship Education Conference, Oulu, Finlandiya, 20 - 21 Eylül 2017

Globalization, English Language Teaching Turkey

ICES-UEBK 2017, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Bir mi, Birliktelik mi; Çok mu, Çoğulculuk mu?

Elmalı'da vahdet bilinici ve Anadolu'nun birliği, Antalya, Türkiye, 29 - 31 Ağustos 2013, ss.79-99

The importance of Intercultural Communication

IV international Akmullah Readings. Bashkir State Pedagogical University, Rusya, 1 - 04 Aralık 2009, ss.26-31

Perspectives on the past, present & the future of the English Language

A conference organized by the ELT Department Inonu University, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2003, ss.1-3

The Theory of Multiple Intelligences and implications for EFL Classrooms

The 2nd INGED Gazı Internatıonal Conference, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1999, ss.214-221

Becoming a researcher: an investigation of research habits of ELT professionals

The 1st International ELT Research Conference, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1999, ss.241-244

The Culture of the English language teacher in Turkey

The 5th METU International ELT Convention, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1998, ss.247-263

Teachers as change agents

4th METU ELT Convention, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1997, ss.167-171

English Language Education programs in Turkey: Time to change

International Symposium'96: Development and progress in Modern Teacher Education, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1996, ss.202-206

A new meaning to tired techniques

1st Local ELT conference Inonu University, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1995, ss.12-15

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitim Ateşi

Eğitim Yayınevi, Konya, 2019

Hayallerindeki Eğitim Fakültesi

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2017

Culture, Language and globalization: Challenges for instructors teaching intercultural communication

Globaliserung, Interkulturelle Kommunikation und Sprache, Maria Grozeva-Minikova, Boris Naimushin, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.41-49, 2014

ELT major university students' beliefs on the role of English, globalization and global English

Global English: Teaching and learning issues, Gagliardi, C. & Maley, A.(Eds), Editör, Peter Lang, Bern, ss.321-339, 2010

Self direction in Professional development

Reflective Teaching and Action Research in Language Teaching: An International Approach, Erwin, Editör, A-40200 Linz, Kaplanhofstrasse, Pedagogische Akademie Des Bundes İn Oberösterreich, ss.31-40, 1998

Diğer Yayınlar