Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2010 - 2014 Tıpta Uzmanlık

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2014 Tıpta Uzmanlık

    ELEKTROKONVULZİV TEDAVİDE PROPOFOL, PROPOFOL REMİFENTANİL, PROPOFOL KETAMİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon