Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect Of Active Learning On Academic Achievement And Attitudes in Georaphy Teaching

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi,, cilt.2, sa.4, ss.1-26, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim Öğrencilerinin Medyayı Kullanmaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi,, cilt.2, sa.1, ss.32-46, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teaching the topic of atmospheric pressure by the experimental method

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.3, ss.2210-2228, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri (Bigadiç Örneği)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.76-101, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Place of Portfolio in Geography Education as an Evaluation Criteria

IPS'12 International Portfolio Symposium, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.91-94

Portfolio in Teacher Education in Turkey Overview and Emprical Studies

IPS'12 International Portfolio Symposium, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.1-9

Social Studies Teacher Candidates' Perceptions about Media Literacy,

4th World Conference on Educational Science, İspanya, 1 - 04 Şubat 2012, cilt.46, ss.4897-4901

Clarification of selected misconceptions in climate topic

4th World Conference on Educational Science,, İspanya, 1 - 04 Şubat 2012, cilt.46, ss.4363-4368

Geography Teaching: Without Walls

4th World Conference on Educational Science, İspanya, 1 - 04 Şubat 2012, cilt.46, ss.4487-4492

"Assessment Of The Current And The Future Of Media Literacy Education In Turkey"

The Second International Congress of Educational Rerearch, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, ss.24

Kitap & Kitap Bölümleri

Portfolio und Formative Assessment

Portfolio in der LehrerInnenbildung, Koch Priewe B., Pineker A., Leonhard T., Störtländer JC., Editör, Bad Heilbrunn: Klinkhardt, Bielefeld, ss.250-264, 2013