Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI ÜZERİNE ÇİFTÇİ ALGISI: YEŞİLDERE ÖRNEĞİ (DENİZLİ)FARMERS' PERCEPTION ON LAND CONSOLIDATION: YESİLDERE CASE (DENİZLİ)

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, sa.3, ss.1-19, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğal Ortam Duyarlığı Açısından Sürdürülebilir Turizm

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.441-460, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bolkar ve Aladağlar'da Sürdürülemez Turizm

Niğde Gelişim Dergisi, cilt.2, sa.13, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Tarımsal topraklarda sürüm yöntemi ile çizgi (rill) erozyonu arasındaki ilişkinin analizi

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, sa.1, ss.49-65, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Damla (splash) erozyonu ile tarımsal topraklarda sürüm yöntemi arasındaki ilişkinin analizi

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.193-207, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Place of Portfolio in Geography Education as an Evaluation Criteria

IPS'12 International Portfolio Symposium, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.91-94

Geography Teaching: Without Walls

4th World Conference on Educational Science, İspanya, 1 - 04 Şubat 2012, cilt.46, ss.4487-4492

Kitap & Kitap Bölümleri

Toprak Cografyasi

Genel Fiziki Cografya, Sahin C., Editör, Gündüz Eğitim Ve Yayıncılık, Ankara, ss.183-223, 2010