Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri , Türkiye

 • 2012 - 2015 Yüksek Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye

 • 2008 - 2012 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  SÜS BİTKİSİ POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN LAVANTA GENOTİPLERİNİN (Lavandula sp.) BELİRLENMESİ, MOLEKÜLER, MORFOLOJİK VE BAZI FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri

 • 2015 Yüksek Lisans

  ORTA ANADOLU KÖKENLİ MOR HAVUÇ GENOTİPLERİNİN AFLP İLE KARAKTERİZASYONU

  Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri

Yabancı Diller

 • C2 Yeterlilik İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016Diğer

  Tübitak-2237 proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı , TÜBİTAK,