Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Parallel population-based algorithm portfolios: An empirical study

NEUROCOMPUTING, cilt.247, ss.115-125, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Parallel Implementation of Synchronous Type Artificial Bee Colony Algorithm for Global Optimization

JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, cilt.155, sa.3, ss.1095-1104, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Using Recurrent Neural Network Models Trained With Artificial Bee Colony Algorithm for Robot Navigation

European Journal of Science and Technology, cilt.1, ss.318-324, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Indoor Localization Using Artificial Bee Colony with Levy Flight

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.152-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Classification of Melanoma Images Using Modified Teaching Learning Based Artificial Bee Colony

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.225-232, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IN-BODY RANGING FOR ULTRA-WIDE BAND WIRELESS CAPSULE ENDOSCOPY USING NEURAL NETWORKS BASED ON PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.207-217, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

In-Body Ranging Usıng Ultra Wide Band Signals Using Neural Networks based on Particle Swarm Optimization

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.207-217, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DC Motor Hız Kontrolü için PID Denetleyici Parametrelerinin PSO Algoritması ile Gerçek Zamanlı Optimizasyonu

2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, Gaziantep, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2020, ss.543-549

A Fast Firefly Algorithm

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2017), 5 - 07 Ekim 2017

Öğretme ve Öğrenme Temelli Optimizasyon Algoritması için Paralel Yaklaşımlar

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU-2016), Düzce, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2016, ss.168-173

Gezgin Satıcı Problemi için Paralel Yapay Arı Koloni Algoritması

22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU-2014), Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.501-505

Paralel Diferansiyel Gelişim Algoritmasında Farklı Göç Topolojilerinin Performansa Etkisi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu ASYU-2012, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Temmuz 2012, ss.1

Comparison of Fine Grained and Coarse Grained Parallel Models in Particle Swarm Optimization Algorithm

2nd World Conference on Information Technology WCIT-2011, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2011

İşaret İşleme Algoritmalarının GPU Üzerinde Gerçekleştirilerek Hesaplama Sürelerinin Azaltılması

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2011, ss.1 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

On the Use of Artificial Intelligence Techniques in Crop Monitoring and Disease Identification

Precision Agriculture Technologies for Food Security and Sustainability, Sherine M. Abd El-Kader and Basma M. Mohammad El-Basioni, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.166-186, 2020

Artificial Bee Colony Algorithm and An Application to Software Defect Prediction

Metaheuristic Optimization Methods: Algorithms and Engineering Applications, Fouad Bennis,Rajib K Bhattacharjya, Editör, Springer, London/Berlin , Berlin, ss.73-92, 2020