Öğr.Gör.

AHMET İPŞİRLİ


Rektörlük

Rektörlük

Rektörlük

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Yüksek Lisans

IMAGE OF JERUSALEM IN 19TH CENTURY TRAVEL LITERATURE

Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Okutman

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Faküktesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

SÖMÜRGE DÖNEMİ EDEBİYATI

Lisans

Lisans

POSTMODERN İNGİLİZ EDEBİYATI

Lisans

Lisans

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ II

Lisans

Lisans

SOSYAL SORUMLULUK PROJESI I

Lisans

Lisans

ROMANTİK DÖNEM EDEBİYATI

Lisans

Lisans

FİLM ÇALIŞMALARI

Lisans

Lisans

SEÇME METİNLER

Lisans

Lisans

ARAŞTIRMA PROJESİ

Lisans

Lisans

ÇEVİRİ

Lisans

Lisans

ÇEVİRİ

Lisans

Lisans

İNGİLİZCE

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

AMERİKAN EDEBİYATI I

İpşirli A.

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

NECIP FAZIL’S FEAR OF DEATH AS AN EMOTION IN THE ANGUISH

İPŞİRLİ A.

EMOTION, SENTIMENT AND TECHNOLOGY, RALPH POOLE, VERENA LASHINGER, Editör, Fatih Ünivesitesi, İstanbul, ss.50-70, 2010

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

KARE Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

MLA MODERN LANGUAGE ASSOCIATION

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

KARE Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2019

Kasım 2019

BAKEA 2019 6. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatıları Araştırmaları Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

İpşirli A.
Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

BAKEA2019 6th International Western Cultural and Literary Studies Symposium

Çalışma Grubu

Kayseri-Türkiye

2009

2009

FOURTH INTERNATIONAL IDEA CONFERENCE: STUDIES IN ENGLISH

Katılımcı

MANİSA-Türkiye