Üretken Karşılaştırmalı Kaygı: Çokkültürlülük Çağında Karşılaştırmalı Edebiyat


İpşirli A.

Other, pp.49-60, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.49-60
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Linda Hutcheon tarafından yazılanbu makale 1993 tarihli Charles Bernheimer’in başkanlığında Amerikan Karşılaştırmalı Edebiyat Derneğince yayınlanan raporun ve raporu tartışan Çokkültürlülük Çağında Karşılaştırmalı Edebiyateserinin bir değerlendirmesi olma özelliğindedir. Tartışmaları incelediğimizdeçeşitli sosyal bilimlerin birbirleri ileolan yakın ilişkisini, hatta farklı disiplinlerin çoğu zaman birbirlerinin alanına girdiğinive karşılaştırmalı edebiyatın da tam olarak kendisini bu durum içerisinde bulduğ unu görürüz. Hutcheon da karşılaştırmalı edebiyat alanının getirdiği tanımsal zorlukları özetler nitelikte bumakaleyi kaleme almıştır.Çokkültürlülük Çağında Karşılaştırmalı Edebiyateserine katkıda bulunan düşünürler konuyu çeşitli yönlerden incelemişlerdir. Hutcheon ise makalesinde bu noktaları derleyerek Karşılaştırmalı Edebiyatın tanımına yönelik kaygının aslında üretkenliği de beraberinde getirmekte olduğunu söyler. Hutcheon öncelikle alan üzerine yapılan tartışmaları yorumlar ve sosyal bilimler alanında feminist veya sömürge sonrası çalışmalar gibi eğilimlerin edebiyat çalışmalarının önem kazanmasına yol açmasından bahseder. Fikirleri disiplinlerarasılığın daha etkin rol aldığı Kültürel Çalışmalar alanına Karşılaştırmalı Edebiyatınbakışına bir örnek teşkil eder.Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültürel Çalışmalar ve disiplinlerarasılığın artan bir öneme sahip olduğu günümüzde Hutcheon’un fikirlerinin özet niteliğinde de olsa yararlı olacağı kanaatindeyiz.