Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı
Güney-Doğu Türk.Leh.Edb