Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Üzümsü Meyvelerin Üretim Projeksiyonu

Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.11-16, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KAYSERİ İLİNİN CEVİZ ÜRETİM POTANSİYELİ

Bahçe, cilt.46, ss.129-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CEVİZ ISLAHINDA BİYOTEKNOLOJİNİN KULLANIMI

Bahçe, cilt.46, ss.123-127, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN KARA KEKİĞİN (Thymbra spicata Var. spicata) UÇUCU YAĞ İÇERİĞİ VE GELENEKSEL KULLANIMI

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.1182-1185

HİNT HARDALININ (Brassica juncea) ÇEŞİTLERİNİN KARASAL İKLİM KUŞAĞINDA YETİŞTİRİLEBİLME OLANAKLARININ BELİRLENMESİ

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.1186-1190

Analysis as Bioinformatic of ERD4 (Early Responsive to Dehydration) Protein in Some Plants

1ST INTERNATIONAL AGRICULTURE SCİENCE CONGRESS, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.15

A Novel Approach: Targeted Genom Editing through CRISPR/Cas Model in Crop Plants

1ST INTERNATIONAL AGRICULTURE SCİENCE CONGRESS, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.14

Bioinformatics-Based Evaluation of Phenylalanine Ammonia-lyase (PAL) of Bread Wheat

1ST INTERNATIONAL AGRICULTURE SCİENCE CONGRESS, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.16

Next-Generation Sequencing (NGS) in Agriculture

1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.630

Projections for Future Nuts Fruit Productions Commonly Grown in Turkey

1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.279

Applications of CRISPR / Cas9 Technology on Plant Genomic Regulation

1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.629

Flower Yield, Essential Oil Content and Essential Oil Components of Lavender (Lavandula angustifolia Mill.) Genotypes

3rd International Agriculture Congress (IAC), Skopje, Makedonya, 14 - 18 Ağustos 2017, ss.87

Türkiye Su Kabaklarının Kökeni ve Genetik Çeşitliliği

10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2014, ss.110

Türkiye Su akbaklarının kökeni ve genetik çeşitliliği

10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.536

Doku Kültürü ile Virüs ve Hastalıklardan Ari Meyve Anaçlarının Üretimi

2.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.50