General Information

Institutional Information: Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Metrics

Project

1

Open Access

1

Biography

1992'de Kayseri'de doğdu. 2015 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri Hadis ABD'da yüksek lisansa başladı. Prof. Dr. Salahattin Polat danışmanlığında "Hadis tenkidinde tariklerin karşılaştırılmasının kuralları" adlı yüksek lisans tezini 2019 yılında tamamladı. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri ABD'da Doktora eğitimine başladı. 2017 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Hadis ABD'na araştırma görevlisi olarak atandı. 2019 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis ABD'na araştırma görevlisi olarak atandı.

Contact

Email
ahmetokdem@erciyes.edu.tr
Web Page
https://avesis.erciyes.edu.tr/ahmetokdem
Office
Erciyes Üniveristesi İlahiyat Fakültesi A. Blok No: 1
Address
ahmetokdem@erciyes.edu.tr