Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Istanbul Commerce University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2014 - 2015 Doctorate

  University of Wisconsin-Milwaukee, Business, Business, United States Of America

 • 2006 - 2009 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İktisat Politikası, Turkey

 • 2001 - 2006 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Ahlaki Kimlik ve Makyavelizmin Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranış Üzerinde Etkisi: Ahlaki İklimin Düzenleyici Rolü

  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2009 Postgraduate

  Cari İşlemler Dengesinin Sürdürülebilirliği: 2001 Sonrası Türkiye Uygulaması

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2011Çatışma Yönetimi

  Other , Baltaş&Baltaş

 • 2011Duygusal Zeka Temelinde İlişki Yönetimi

  Other , Baltaş&Baltaş

 • 2010Süreç Yönetimi

  Quality Management , KPI Danışmanlık

 • 2009Hizmet Kültürü

  Other , ADS Consulting

 • 2009Six Sigma Yeşil Kuşak

  Quality Management , Bobas Consultancy

 • 2009Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi (GKA)

  Quality Management , KalDer

 • 2008Temel Dış Ticaret Bilgileri ve Mevzuat Esasları

  Other , DTR Danışmanlık

 • 2008Sunumda Dönüm Noktası

  Other , Dale Carnegie Training

 • 2008Temel Satış Becerileri

  Other , Brian Tracy International

 • 2008Etkili İletişim

  Other , Dale Carnegie Training

 • 2008Duygusal Zeka

  Other , Door International