Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AĞ PAZARLAMA VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE UYGULAMALARINDA YAŞANAN SORUNLAR

2. ULUSLARARASI SELÇUK BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Konya, Turkey, 21 - 22 October 2023, pp.142-143

Marka ve Pazarlama İlişkisi

9. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Turkey, 19 October 2023

ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE FİYATLANDIRMA

1. BİLSEL ULUSLARARASI GORDİON BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 - 30 September 2023, pp.59-61

Örgütsel Pazarlar

5. ULUSLARARASI ARTEMİS KONGRESİ, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2023, pp.380-381

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YER ALAN İŞLETMELERDE PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİN BELİRLEMESİ

7. Uluslararasi Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 9 - 10 March 2022, pp.847-848

HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA SÜREÇLERİ

7. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi'ne (ICAR), Turkey, 24 - 26 January 2022, vol.1

The contrition of technoparks to university- industry cooperation

Academic Organization for Advancement of Strategic and International Studies (Academic OASİS), FLORIDA PALM BEACH, United States Of America, 11 - 13 May 2016

Books & Book Chapters

HAVACILIK YÖNETİMİ VE HAVACILIK SİSTEMİNİN GELİŞİMİ İLE HAVAYOLU PAZARLAMASI

in: SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IX, Doç.Dr. İclal ÜNÜVAR, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, İstanbul, pp.329-345, 2023

Pazarlama Planlaması ve Türkiye De Faaliyet Gösteren Firmaların Planlama Konusunda Yaşadığı Sorunlar

in: SOSYAL, İNSAN VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR I, Doç. Dr. Enis Baha BİÇER , Dr. Orhan ŞANLI, Editor, DUVAR YAYINLARI, İzmir, pp.1099-1110, 2023

YEŞİL PAZARLAMA VE PAZARDA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME III, Doç.Dr. Ali TuraN BAYRAM - Hasan Tahsin KAVLAK, Editor, ÖZGÜR YAYINLARI, Gaziantep, pp.1-7, 2023

GERİLLA PAZARLAMA VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE İŞLETMELERİ İÇİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

in: SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XXVII, Doç.Dr. Abdurahman ÇALIK, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, İstanbul, pp.281-287, 2023

Girişimci Pazarlama Kavramının Yaratıcılık ve Mutlu Tesadüf Yönetimi ile Birlikte Değerlendirilmesi

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar, Doç. Dr. Ömer Uğur BULUT, Editor, YAZ YAYINLARI, Afyonkarahisar, pp.389-406, 2023

DİJİTAL PAZARLAMA SÜREÇLERİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR VE TEHDİTLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XVIII, Dr. Öğretim Üyesi Ömer Emre ARSLAN, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, İstanbul, pp.124-130, 2023

Yenilikçi Pazarlama ve Endüstri 5.0 Süreçlerinin İncelenmesi

in: SOSYAL BİLİMLEDE AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME IV, Doç.Dr. Yusuf BOZGEYİK, Editor, ÖZGÜR YAYINLARI, Gaziantep, pp.1-8, 2023

Yaratıcılık, Yaratıcı İnsan ve Pazarlama Faaliyetlerinde Yaratıcılığın Önemi

in: SOSYAL BİLİMLER ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR VII, Doç.Dr. Ali TuraN BAYRAM - Doç.Dr. Hasibe YAZIT, Editor, ÖZR YAYINLARI, Gaziantep, pp.211-220, 2023

HEDONİZM VE HAVA YOLU PAZARLAMASINA ETKİLERİ

in: İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar-4, Prof.Dr. Abdullah Soysal, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.61-72, 2021

Metrics

Publication

26

Project

1