Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cumhurbaşkanı Yardımcılarının ve Bakanların Cezai Sorumluluğu

Ceza Hukuku Dergisi, cilt.15, sa.42, ss.151-173, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ceza Muhakemesinde İtiraz Kanun Yolunun Teorik Çerçevesi

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, cilt.1, sa.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amaç ve Hata

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.263-283, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suç Konusu Malın Değerinin Azlığının Ceza Sorumluluğuna Etkisi

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.323-348, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ceza Hukukunda Varsayılan Rıza

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.633-649, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koşullu Salıverilme

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suçun Yapısında Objektif Cezalandırılabilme Şartları

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İfade Hürriyeti Bağlamında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.1, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi

Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu, 24 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI VE TCK’NIN UYGULAMA ALANI

CEZA HUKUKU BİLGİSİ, Prof. Dr. İlhan Üzülmez - Dr. Öğr. Üy. Reşit Karaaslan, Editör, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, ss.3-23, 2020

HUKUKA AYKIRILIK

CEZA HUKUKU BİLGİSİ, Prof. Dr. İlhan Üzülmez - Dr. Öğr. Üy. Reşit Karaaslan, Editör, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI, Eskişehir, ss.75-91, 2020

TCK£NIN 85’İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI İLE İLGİLİ BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Dr. h.c. SILVIA TELLENBACH’A ARMAĞAN, FERİDUN YENİSEY, İZZET ÖZGENÇ, AYŞE NUHOĞLU, ADEM SÖZÜER, FARUK TURHAN, Editör, SEÇKİN YAYINEVİ, Ankara, ss.63-85, 2018

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU, İLHAN ÜZÜLMEZ, Editör, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, ss.22-34, 2018

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLABİLMENİN ŞARTLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ

ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU, İLHAN ÜZÜLMEZ, Editör, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, ss.50-61, 2018

Özel Güvenlik Hizmetlerinden Yararlanacak Olanlar

Özel Güvenlik Hukuku, , Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016