Assoc. Prof. ALPASLAN GÖZLER


Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Abd


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education, Elementary School Education, Teacher Training For Primary School

Metrics

Publication

71

Thesis Advisory

14

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Firat University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Firat University, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Niğde Üniversitesi, Eğitim , Sınıf Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Birleştirilmiş Sınıflı Okulların Yönetim Problemleri ve Çözüm Önerileri

Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri , Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi

2003

2003

Postgraduate

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNDE OKUL MÜDÜRLERİNİN GÜDÜLEME BECERİLERİ(Elazığ İli Örneği)

Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri , Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ekonomisi

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Sciences

Administration and Supervision in Education

Elementary School Education

Teacher Training For Primary School

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Assistant Professor

Erciyes University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Courses

Undergraduate

Undergraduate

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

SINIF YÖNETİMİ

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Üniversite Öğrencilerinin Oturma Yeri Belirleme Sebepleri Ve Buna Etki Eden Faktörler

GÖZLER A.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları, 25 - 29 October 2017

2017

2017

Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Uygulama Öğretmenlerini Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirmesi

GÖZLER A.

II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, 25 - 29 October 2017

2017

2017

SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT SİSTEMİNE YÖNELİKGÖRÜŞLERİ

GÖZLER A.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL SCIENCES, 18 - 24 September 2017

2017

2017

Sınıf Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Oyun Öğretimi Dersine Yönelik Görüşleri

GÖZLER A., BAHŞİ M.

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 May 2017

2017

2017

Dördüncü sınıf fen ve teknoloji dersinde görsel materyal kullanımına yönelik öğrenci görüşleri

BAHŞİ M., ACAR ARSLAN B., KAN A. Ü., GÖZLER A.

16th International PrimaryTeacher Education Symposium, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

2017

2017

Sınıf öğretmeni adaylarının toplama işlemine yönelik öz yeterlikleri

BAHŞİ M., GÜREŞ F., VAROL F., GÖZLER A.

16th International Primary Teacher Education Symposium, Girne, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017

2017

2017

Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline YönelikGörüşleri ve Farkındalık Düzeyleri

SAĞIR M., GÖZLER A.

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24 - 26 April 2017 Sustainable Development

2016

2016

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİ KULLANMA DURUMLARI

GÖZLER A., ÖNDEŞ K. M.

1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 3 - 05 November 2016

Books & Book Chapters

2022

2022

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE MATERYAL KULLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

GÖZLER A., KAT D., BULDU C. K.

in: EĞİTİM & BİLİM 2022 IV, Doç. Dr. Songül KARABATAK, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.293-304, 2022

2022

2022

TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİMİ, GELİŞİMİ VE KURSLARININ İNCELENMESİ

GÖZLER A., AVCI A., AKÇAY H., YILDIZ M.

in: EĞİTİM & BİLİM 2022 IV, Doç. Dr. Songül KARABATAK, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.137-165, 2022

2022

2022

Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği

ŞAHİN A., GÖZLER A.

in: Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Kaya YILDIZ, Editor, ASOS, pp.483-535, 2022

2021

2021

DİJİTAL EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLER VE MESLEKİ GELİŞİM

Gözler A.

in: Digital Education, Prof. Dr. Onur KÖKSAL, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.111-124, 2021

2021

2021

Covi̇d 19 ile Başlayan Uzaktan Eği̇ti̇m Süreci̇ni̇n Eği̇ti̇m Paydaşları Tarafından Değerlendi̇ri̇lmesi

GÖZLER A., AKYEL Y., Yılmaz F., DURAN İ., Tokat R., YILMAZ M., et al.

in: Farklı Disiplinlerden Covid – 19 Çalışmaları, Dr. Furkan ÇELEBİ Dr. Hasan Önder SARIDOĞAN, Editor, DUVAR YAYINLARI, Ankara, pp.70-87, 2021

2021

2021

Bileştirilmiş Sınıflı Okullarda Öğretmenin Rolü

GÖZLER A.

in: İLKOKULDA ALTERNATİF EĞİTİM UYGULAMALARI, YILDIZ YILMAZ, Nihal, Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.171-183, 2021

2020

2020

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ DİKKAT BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Karadeli L. N., Börekçi S., Gül R., Göngör E., Mutlu B., Gözler A.

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, DOÇ. DR. ONUR DOÇ. DR. ONUR ZAHAL,DOÇ. DR. ŞEHRIBAN KOCA,DR. ÖĞRETIM ÜYESI KENAN BAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.43-53, 2020

2020

2020

EĞITIM ORTAMLARINDA KULLANILAN TEKNOLOJIK YENILIKLERE YÖNELIK SINIF ÖĞRETMENLERININ GÖRÜŞLERI

Eser M., Gözler A.

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, DOÇ. DR. ONUR ZAHAL,DOÇ. DR. ŞEHRIBAN KOC,DR. ÖĞRETIM ÜYESI KENAN BAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.351-368, 2020

2020

2020

EĞITIM ORTAMLARINDA KULLANILANTEKNOLOJIK YENILIKLERE YÖNELIK SINIF ÖĞRETMENLERININ GÖRÜŞLERI

GÖZLER A., Eser M.

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, DOÇ. DR. ONUR ZAHAL, DOÇ. DR. ŞEHRIBAN KOCA, DR. ÖĞRETIM ÜYESI KENAN BAŞ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.351-361, 2020

2020

2020

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞININ DİKKAT BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KARADELİ L. N., Börekçi S., Gül R., Güngör E., Mutlu B., GÖZLER A.

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II, DOÇ. DR. ONUR ZAHAL DOÇ. DR. ŞEHRIBAN KOCA DR. ÖĞRETIM ÜYESI KENAN BAŞ, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.43-53, 2020

2020

2020

FARKLI BRANŞ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLIKMERKEZI SINAV KAYGILARININ ÇEŞITLI DEĞIŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESI

GÖZLER A., TURAN M. B.

in: Eğitim Bilimleri AlanındaAkademik Çalışmalar-II, Sönmez Kadir, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.291-304, 2020

2020

2020

Farklı Branş Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Merkezi Sınav Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gözler A., Turan M. B.

in: Eğitim Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar-II Cilt-1, Onur Zahal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.293-304, 2020

2020

2020

ÖĞRETMENLERIN ÖRGÜTSEL SINIZM DÜZEYLERININFARKLI DEĞIŞKENLERE GÖRE İNCELENMESI

ÇAĞLAR POLAT E., GÖZLER A.

in: EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ Arş.Gör.Dr. Meral SERT AĞIR, Editor, Gece publishing, Ankara, pp.11-39, 2020

2018

2018

Sınıf Yönetimini Etkileyen Faktörler

Gözler A.

in: Sınıf Yönetimi, Doç. Dr. Tuncay Yavuz Özdemir,Prof. Dr. Mukadder BOYDAK ÖZAN, Editor, Assos Yayınları, Elazığ, pp.1-280, 2018

2018

2018

Job Satisfaction and Burnout in School Administrators who Were Subjected to Rotation (The Case of Kayseri)

GÖZLER A.

in: New Horzions in Educational Sciences II, Turhan ÇETİN, Ayfer ŞAHİN, Almasa MULALIÇ, Nudzejma OBRALIC, Editor, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Riga, pp.318-341, 2018

2018

2018

ClassTeachers Game Knowledge and Application

GÖZLER A.

in: New Horizons in Educational Sciences II, Turhan Çetin, Ayfer Şahin, Almasa MULALIÇ, Nudzejma OBRALIÇ, Editor, LAMBERT ACADEMİC PUBLISHING, Riga, pp.63-81, 2018

2018

2018

Teacher’xxs Views on the Criteria Used in the Selection of School Administrators

VEDAT K., GÖZLER A.

in: New Horizons in Educational Sciences-I, Turhan Çetin, Ayfer Şahin, Almasa Mulalic, Nudsejma Obralic, Editor, LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, pp.346-364, 2018

Scientific Refereeing

July 2018

July 2018

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2018

February 2018

Erciyes Journal of Education

National Scientific Refreed Journal

May 2017

May 2017

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

May 2017

May 2017

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)

Other Indexed Journal

January 2014

January 2014

FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2009

August 2009

e-Journal of New World Sciences Academy

SCI JournalJury Memberships

March-2021

March 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Erciyes Üniversitesi

May-2015

May 2015

Post Graduate

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ