Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Yeni Lise Öğretim Programları: Sorunlar Beklentiler ve Öneriler

İlköğretim Online, vol.11, no.1, pp.35-50, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Erasmus Programının Kültürlerarası Diyalog ve Etkileşim Açısından Değerlendirilmesi

The Journal of International Social Research-Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi., pp.95-106, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğreniminde İngilizcenin Olumlu Etkileri

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.0-216

YEREL NİTELİKLİ YABANCI DİL OLARAK ALMANCA DERS KİTAPLARINDA GÖRSELLİK

2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.0-238

Zum Gegenwärtigen Stand der Vorbereitungsklassen in der Türkei. Peter Lang. Frankfurt.

XIII. Kongress für Internationalen Vereinigung für Germanistik, Shanghai, China, 23 - 30 August 2015, pp.38-45

Zum Gegenwaertigen Stand der Vorbereitungsklassen in der Türkei

XIII. Kongress der IVG, şangay, China, 23 - 30 August 2015, pp.328

Social Behaviors Of Foreign Language Teachers At Anatolian High Schools In Turkey

WCES 2012, Barcelona, Spain, 1 - 04 February 2012, vol.46, no.819, pp.4462-4465

Books & Book Chapters

Gerechte und Transparente Leistungsbeurteilung im Fremdsprachenunterricht

in: Education and Human Rights, Nevide Akpınar Dellal,Witold Stankowski, Editor, Lambert, Düsseldorf, pp.481-495, 2018

Vermittlung Interkultureller Kompetenz und Demokratischer Werte im Fremdsprachenunterricht

in: Ethics in Science and Democratic Education, Akpınar Dellal N.,Coşkun M.V., Editor, Lambert, Düsseldorf, pp.105-118, 2017

Cultural Transmissions in Turkish Language Courses for Foreigners: A Qualitative Study with Students of the Turkish Language Teaching Center at Erciyes Universty

in: Research in Second Language Education, Güleç İ.,İnce B.,Okur A., Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.117-129, 2017

Vermittlung Interkultureller Kompetenz und Demokratischer Werte im Fremdsprachenunterricht

in: Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim, Akpınar Dellal Nevide, Coşkun Mustafa Volkan, Editor, Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, pp.105-118, 2017

Cultural Transmissions in Turkish Language Courses for Foreigners: QualitativeStudy with Students of the Turkish Language Teaching Center of Erciyes University

in: Research in Second Language Education-Certain Studies on Turkish Educaton as the Second Language, Güleç İsmail, Okur Alpaslan, İnce Bekir, Editor, Peter Lang, Bern, pp.67-72, 2017

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE TEMEL DİL BECERİLERİ

in: Farklı Boyutlarıyla Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimi, Şahin, Y., Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.117-131, 2013