Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Evaluation of The Bearing Capacity of Surface Foundation with GIS

III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS – ENGINEERING (BILMES EN 2019), Ankara, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2019, ss.127-131

INVESTIGATION OF SPT VALUES BY SPATIAL ANALYSIS METHOD OYMAAĞAÇ (KAYSERİ) EXAMPLE

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-3, Zonguldak, Türkiye, 18 - 20 Temmuz 2019, ss.304-313

Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı ve Proje Odaklı Eğitim Modelleri

8 th International Vocational Schools Symposium UMYOS’19 SİNOP, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, ss.301-312

OSB Yakınında Kurulan Meslek Yüksekokullarının Eğitim-Sanayi İşbirliğine olan Etkisinin Değerlendirilmesi

8 th International Vocational Schools Symposium UMYOS19, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, ss.217-226

Modulus of Elasticity Determination of Rocks Using Comressometer, Strain Gauge and Lvdt.

ACE 2014 11'th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2014, cilt.1, no.1676, ss.1-6

The Effects of Freezing and Thawing Cycles on The P-wave Velocity and The Strength of Tuffs

8TH INTERNATIONAL MARBLE AND NATURE STONE CONGRESS, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.479-495

Utilization of Kayseri Zinc-Lead Metal Industry Inc.'s waste materials for Soil stabilization

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Kasım 2000, cilt.1, ss.287-296