Education Information

Education Information

 • 1993 - 1997 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Organik Kimya, Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Organik Kimya, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Erciyes University, Fen Fakültesi, Kimya , Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  1-Amino-5-benzoil-4-fenil-1H-pirimidin-2-on/-tiyon Nükleofillerinin, 1,3-Dikarbonil Bileşikleri ve Bazı Reaktiflerle Reaksiyonlarının İncelenmesi

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Organik Kimya

 • 1993 Postgraduate

  (+/-) Ulein’in Total Sentezine Giriş (Tez Danışmanı; Prof. Dr. Mustafa KEPEZ)

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Organik Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English