Eğitim Bilgileri

Doktora, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji, Türkiye 2009 - 2014
Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji, Türkiye 2006 - 2009
Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 2000 - 2004

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Introduction to Molecular Phylogenetics, Vectors and Vector-Borne Diseases Implementation and Research Center, 2017

Yaptığı Tezler

Doktora, Koyunlarda Haemonchus contortus'un Moleküler Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji, 2014
Yüksek Lisans, Kayseri’nin Felahiye Yöresinde Dirofilaria immitis’in Vektör Sivrisineklerde Moleküler Biyolojik Tanısı, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Parazitoloji, 2009

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Parazitoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, 2021 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, 2018 - 2021
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, 2016 - 2018
Öğretim Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, 2010 - 2016

Verdiği Dersler

Parazitoloji, Lisans, 2020 - 2021
Entomoloji, Lisans, 2019 - 2020
Paraziter Zoonozlar, Lisans, 2018 - 2019
Evcil Kanatlıların Paraziter Enfeksiyonları ve Enfestasyonları, Lisans, 2019 - 2020
Protozooloji, Lisans, 2019 - 2020
Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Lisans, 2019 - 2020
Helmintoloji, Lisans, 2018 - 2019

Yönetilen Tezler

Önder Z., Sığırlarda blastocystıs sp.'nin moleküler prevalansı ve genotiplendirilmesi ahmet tavur, Yüksek Lisans, A.TAVUR(Öğrenci), 2019
Önder Z., Atlarda gıardıa ıntestınalıs'in moleküler prevalansı ve genotiplendirilmesi, Yüksek Lisans, K.DEMİRCAN(Öğrenci), 2019
Önder Z., Arı ürünlerinin (bal, propolis, arı sütü) leıshmanıa tropıca promastigotları üzerine antileıshmanıal etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans, T.AKSOY(Öğrenci), 2018
Önder Z., Lucilia sericata'nın lucymycin geninin moleküler karakterizasyonu, Yüksek Lisans, S.ÇETİN(Öğrenci), 2017

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Erciyes Üniversitesi, Eylül, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erciyes Üniversitesi, Haziran, 2022
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erciyes Üniversitesi, Mayıs, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Bursa Uludağ Üniversitesi, Nisan, 2022
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Erciyes Üniversitesi, Ekim, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversitesi, Şubat, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversitesi, Mayıs, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversitesi, Mayıs, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversitesi, Mart, 2017

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ÖNDER Z., KARABULUT F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Culex pipiens Linnaeus 1758 Larvalarına Karşı Geven Astragalus spp Kök Ekstresinden Sentezlenen Gümüş Nanopartiküllerinin Larvisit Etkinliğinin Araştırılması, 2021 - Devam Ediyor
ÖNDER Z., KARABULUT F., PEKMEZCİ D., USLUĞ S., YETİŞMİŞ G., KARADEMİR G. K. , PEKMEZCİ G. Z. , ÇOLAK Z. N. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cytauxzoon felis'in Kedilerde ve Potansiyel Vektör Kene Türlerinde Moleküler Olarak Araştırılması, Genotiplendirilmesi ve Filogenetik Karakterizasyonu, 2021 - Devam Ediyor
YILDIRIM A., İNCİ A., DÜZLÜ Ö., ÇİLOĞLU A., ÖNDER Z., İBİŞ O., YETİŞMİŞ G., PEKMEZCİ G. Z. , DELİBAŞI KÖKÇÜ N., KARADEMİR G. K. , et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye ve Rusyanın Karadeniz Bölgesinde entegre yapısal ve genomik yaklaşımlarla Medikal ve Veteriner Önemi olan Wilhelmia alt soyundaki Kara Sineklerin Diptera Simuliidae Çeşitliliğinin ve Filocoğrafik İlişkilerinin Araştırılması, 2021 - Devam Ediyor
DÜZLÜ Ö., ŞİMŞEK F. M. , İNCİ A., ÖNDER Z., ÇİLOĞLU A., ÖZBEL Y., PEKMEZCİ G. Z. , USLUĞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Orta Karadeniz Bölgesinde Yaygınlık Gösteren Sivrisinek Diptera Culicidae Türlerinin DNA Barkodlaması Filogenetik Karakterizasyonu ve Kanatlı Malariası Yönünden Vektörlük Potansiyellerinin Araştırılması, 2020 - Devam Ediyor
YILDIRIM A., Pekmezci D., Pekmezci G. Z. , Özbel Y., Bellali H., Bouratbine A., Mohamed Kouni C., Harizi Jemai C., Taieb J., Aoun K., et al., TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, Türkiye'nin Orta Karadeniz Bölgesi'nde ve Tunus'un Üç Endemik Bölgesindeki Phlebotomine Kum Sinekleri ve Köpeklerde Leishmania Türlerinin Moleküler Araştırılması: İklimsel ve Çevresel Faktörler Bazında Mevsimsel Dinamikleri, 2020 - 2023
YILDIRIM A., YETİŞMİŞ G., ÖNDER Z., PEKMEZCİ D., Çolak Z. N. , İNCİ A., DÜZLÜ Ö., TÜBİTAK Projesi, Evcil Kedilerde Hepatozoon Türlerinin Moleküler Prevalansı, Filogenetik Karakterizasyonu ve Epidemiyolojik Risk Faktörlerinin Araştırılması, 2021 - 2022
ÇİLOĞLU A., PEKMEZCİ D., PEKMEZCİ G. Z. , İNCİ A., DÜZLÜ Ö., ÖNDER Z., ŞİMŞEK E., YETİŞMİŞ G., SÜRSAL N., DELİBAŞI KÖKÇÜ N., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki Güvercinlerde (Columba livia) Avian Haemosporidian Parazitlerin Yaygınlığının Moleküler ve Konvansiyonel Yöntemlerle Araştırılması, 2020 - 2022
ÖNDER Z., KARABULUT F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Koyunlarda Cryptosporidium spp. ve Giardia intestinalis'in Moleküler Prevalansı ve Genetik Karakterizasyonu, 2020 - 2021
ÖNDER Z., ERCAN N., İNCİ A., YILDIRIM A., ŞİMŞEK E., YETİŞMİŞ G., PEKMEZCİ D., PEKMEZCİ G. Z. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Hayvan Türlerinde Blastocystis sp.nin Moleküler Olarak Araştırılması İzolatların Genotiplendirilmesi ve Filogenetik Karakterizasyonu, 2020 - 2021
YILDIRIM A., AKTAŞ M., ÖNDER Z., YETİŞMİŞ G., USLUĞ S., OKUR M., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyede önemli Hyalomma türlerinde (Hyalomma marginatum, H anatolicum, H excavatum) kene aşısı adayı antijenlerden enolase'ın moleküler karakterizasyonu ve ekspresyonu, 2019 - 2021
YILDIRIM A., İBİŞ O., ŞİMŞEK E., DÜZLÜ Ö., AKTAŞ M., ÖNDER Z., YETİŞMİŞ G., İNCİ A., TÜBİTAK Projesi, Türkiye’de yayılış gösteren Hyalomma soyundaki kenelerin mitokondriyal genom karakterizasyonu ve filogenetik analizleri, 2019 - 2020
Yetişmiş G., Yıldırım A., Ercan N., Düzlü Ö., Önder Z., Çiloğlu A., İnci A., TÜBİTAK Projesi, Dientamoeba fragilis'in Farklı Hayvan Konaklarda Moleküler Olarak Araştırılması ve Filogenetik Karakterizasyonu, 2019 - 2020
ÖNDER Z., TAVUR A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SIĞIRLARDA BLASTOCYSTIS SP.’NİN MOLEKÜLER PREVALANSI VE GENOTİPLENDİRİLMESİ, 2018 - 2020
ŞİMŞEK E., YILDIRIM A., İNCİ A., YILMAZ E., GÖNÜLALAN Z., PEKMEZCİ G. Z. , DÜZLÜ Ö., ÖNDER Z., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyede Satışa Sunulan Tüketime Hazır veya Dondurulmuş Balıklarda Zoonoz Anisakid Türlerin Araştırılması ve Halk Sağlığı Açısından Risk Potansiyellerinin Ortaya Konulması, 2018 - 2020
DÜZLÜ Ö., ÇİLOĞLU A., İBİŞ O., YILDIRIM A., İNCİ A., ÖNDER Z., TEZ C., AKTAŞ M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı Konaklardan İzole Edilen Ixodid Kene Türlerinin Filogenetik Karakterizasyonu, 2018 - 2020
ÖNDER Z., DEMİRCAN K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Atlarda Giardia intestinalisin Moleküler Prevalansı ve Genotiplendirilmesi, 2018 - 2019
ÖNDER Z., İNCİ A., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sığırlarda Giardia duodenalis'in Multilokus Genotipik Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi, 2017 - 2019
İNCİ A., ONUK E. E. , YARDIMCI B., ŞİMŞEK E., BALTA F., YILMAZ E., ÖNDER Z., ÇİLOĞLU A., İBİŞ O., PEKMEZCİ G. Z. , et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiyenin farklı bölgelerinde yetiştirilen Gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Ichthyophthirius multifiliis suşlarının genotiplendirilmesi, filogenetik analizleri ve suşlara spesifik etkinliği kanıtlanmış immundominant rekombinant immobilizan antijenlerin ekspresyonu ve karakterizasyonu, 2017 - 2019
ÇİLOĞLU A., İNCİ A., ÖNDER Z., DÜZLÜ Ö., YILDIRIM A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dermanyssus gallinae Popülasyonlarında Kanatlı Haemosporidian Parazitlerin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması ve Genetik Karakterizasyonu, 2016 - 2019
İNCİ A., ÖNDER Z., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vektör-Kaynaklı Enfeksiyonların Sivrisinek ve Kene Kolonilerinde Moleküler İdentifikasyonu ve Vektör Hatlarında Subolesin Ortoloğu Proteinlerin Karakterizasyonu, 2016 - 2018
ŞİMŞEK E., YILDIRIM A., YILMAZ E., İNCİ A., PEKMEZCİ G. Z. , DÜZLÜ Ö., ÖNDER Z., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Orta Kızılırmak Havzasında Tatlı Su Balıklarında Zoonotik Karakterli Trematodların Moleküler İdentifikasyonu ve Filogenetik Karakterizasyonu, 2016 - 2018
ÖNDER Z., İNCİ A., ARSLAN M. Ö. , YILDIRIM A., SARI B., DÜZLÜ Ö., TAŞÇI G. T. , ÇİLOĞLU A., PARMAKSIZOĞLU N., ADLER P. H. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kuzey Doğu Anadolu Yöresinde Simulium Türlerinin DNA Barkodlaması ve Filogenetik Klasifikasyonları, 2015 - 2017
DÜZLÜ Ö., ÖNDER Z., YILDIRIM A., İNCİ A., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sığırlarda Ostertagia ostertagi ve Haemonchus Türlerinin Moleküler Prevalansı Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması, 2015 - 2017
İNCİ A., ÖNDER Z., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Köpeklerde Encephalitozoon cuniculi'nin Moleküler Prevalansı ve Genetik Karakterizasyonu, 2015 - 2016
YILDIRIM A., ÖNDER Z., DİK B., İNCİ A., DÜZLÜ Ö., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Culicoides pulicaris Kompleks Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi, 2015 - 2016
İNCİ A., DİK B., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö., ÇİLOĞLU A., BİŞKİN Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ankara Keçisi Bitlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Klasifikasyonu, 2013 - 2015
DÜZLÜ Ö., MEYİLLİ T., YILDIRIM A., İNCİ A., ÇİLOĞLU A., BİŞKİN Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kayseri Yöresindeki Sığırlardan Toplanmış Kene Türlerinde Babesia bovis ve Babesia bigemina’nın Real Time PCR Yöntemi ile Araştırılması, 2013 - 2014
YILDIRIM A., KORKMAZ S., DÜZLÜ Ö., İNCİ A., BİŞKİN Z., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kayseri Yöresinden Toplanmış Culex pipiens (Diptera: Culicidae) Türlerinin Beslenme Eğilimlerinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması, 2013 - 2014
İNCİ A., DEMİRCİOĞLU A., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö., BİŞKİN Z., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Erciyes Dağı Akarsularında Simulium Türlerinin Araştırılması ve Moleküler Klasifikasyonu, 2013 - 2014
İNCİ A., YABANERİ F., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö., BİŞKİN Z., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Avanos Yöresi Sokak Köpeklerinde Dirofilaria immitis’in PCR ile Araştırılması, 2013 - 2014
YILDIRIM A., BİŞKİN Z., İNCİ A., DÜZLÜ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Koyunlarda Haemonchus contortus'un Moleküler Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliğinin Moleküler Olarak Araştırılması, 2012 - 2014
İNCİ A., TUNÇBİLEK A. Ş. , YAZAR S., ÖZDARENDELİ A., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö., ÖNDER Z., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Vektör Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar (New Approaches to Vector Control), 2013 - 2013
YILDIRIM A., SEVİNÇ F., İNCİ A., DERİNBAY EKİCİ Ö., DÜZLÜ Ö., IŞIK N., BİŞKİN Z., ÇİLOĞLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Konya Yöresindeki İshalli Buzağılarda Cryptosporidium İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, 2011 - 2013
İNCİ A., BİŞKİN Z., YILDIRIM A., DÜZLÜ Ö., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Köpeklerde Babesiosis, Hepatozoonosis, Anaplasmosis, Ehrlichiosis, Neosporosis ve Toxoplasmosis'in Real Time PCR ile Araştırılması, 2011 - 2013
YILDIRIM A., YEŞİLÖZ H., DÜZLÜ Ö., İNCİ A., BİŞKİN Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Orta Kızılırmak Havzasının Nevşehir Bölümünde Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu, 2011 - 2012

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Sağlık Bilimleri Dergisi, Yardımcı Editör, 2019 - 2021

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türkiye Parazitoloji Derneği, Üye, 2010 - Devam Ediyor , Türkiye

Bilimsel Hakemlikler

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2022
TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2022
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2022
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Haziran 2022
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Doktora, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Mart 2022
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2022
Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2021
MICROBIAL ECOLOGY, SSCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2020
JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2020
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
KOCATEPE VETERİNARY JOURNAL, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2020
VETERINARIA, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Doktora, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2020
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
Parasites & Vectors, SCI-E Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Doktora, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Ekim 2019
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2019
asian Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology, Diğer Dergiler, Mart 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Doktora, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Şubat 2018
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2017
VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ . EURASIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2017
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Y.Lisans, Erciyes Üniversitesi, Türkiye, Mart 2017

Bilimsel Danışmanlıklar

TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Türkiye, 2022 - Devam Ediyor
TÜBİTAK, Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık, Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Türkiye, 2022 - Devam Ediyor

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

İnci A., ÖNDER Z., Workshop: Introduction to Molecular Phylogenetics, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Şubat 2017
İnci A., ÖNDER Z., Çevremizdeki Yakın Tehlike: Echinococcosis, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Türkiye, Mayıs 2014

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Vektörler Ve Vektörlerle Bulaşan Hayvan Hastalıkları Grubu, Erciyes Üniversitesi, Turkey, http://vvbhm.erciyes.edu.tr/, 2016 - Devam Ediyor

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

22. Parazitoloji Kongresi, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2021
Kenelerin İdentifikasyonu ve Laboratuvarda Kültivasyon Yöntemleri, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2019
21. Parazitoloji Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2019
H.14. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Katılımcı, Niğde, Türkiye, 2018
KUM SİNEKLERİNİN DİSEKSİYONU ve TÜR TAYİNLERİ KURSU, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2017
20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2017
Ecology Symposium 2017, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2017
19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2015
Impact of Environmental Changes on Population Dynamics of Insect Pests and Vector-Borne Diseases, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2015
Çevremizdeki Yakın Tehlike Echinococcosis, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2014
Avrupa'da At Hekimliği Eğitimi, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2014
Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2014
21. Yüzyılda Vektör Kontrolü, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2014
New Strategies in Vector Control, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2013
2. International Meeting on Apicomplexan Parasites in Farm Animals,, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2013
18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2013
Çevre, Kene ve Biz, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2013
International Symposium on Francisella Tularensis and Tularemia, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2013
1st National Vectors and Vector Borne Diseases Symposium, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2012
17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Katılımcı, Kars, Türkiye, 2011
XVth ISAH Congress, Katılımcı, Avusturya, 2011

Burslar

Orta Kızılırmak Havzasında Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu ve Vektörlük Potansiyellerinin Real Time PCR İle Araştırılması, TÜBİTAK, 2011 - 2013
Kayseri Yöresinden Toplanmış Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Kanatlı Malaria?Sı Yönünden Nested Pcr Ile Araştırılması Ve Plasmodium Spp. Suşlarının Filogenetik Analizi, TÜBİTAK, 2010 - 2011
Dirofilaria immitis'in Vektör Sivrisineklerde Moleküler Biyolojik Tanısı ve Kayseri Yöresinde Vektör Sivrisineklerin Ekolojisi, TÜBİTAK, 2007 - 2010

Ödüller

İnci A., ÖNDER Z., Poster İkincilik Ödülü Kuzey Doğu Anadolu yöresinde yayılış gösteren bazı Simulium türlerinin in silico PCR-RFLP analizleriyle identifikasyonu, Türkiye Parazitoloji Derneği, Eylül 2017
Önder Z., Avanos Belediyesi Hizmet Ödülü, Avanos Belediyesi, Aralık 2015
Önder Z., Kocasinan Belediyesi Hizmet Ödülü, Kocasinan Belediyesi, Kasım 2015
İNCİ A., ÖNDER Z., Poster sunumu üçüncülük ödülü-Kayseri Parklarındaki Oyun Alanlarının Askarit Türleri ile Kontaminasyonunun Parazitolojik ve Moleküler Araştırılması, 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Eylül 2011