Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Etnoloji Anabilimdalı, Türkiye 2004 - 2010
Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Etnoloji Anabilimdalı, Türkiye 2001 - 2004
Lisans, Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Halkbilimi Bölümü, Türkiye 1996 - 2001

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Diğer, AB Temel Eğitim Sertifikası, Ankara Ün. Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2005

Yaptığı Tezler

Doktora, “Avrupa Birliği Bağlamında İmge ve Ötekileştirme: Bir Grup Ankara Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrencisi Örneği”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Etnoloji Anabilimdalı, 2010
Yüksek Lisans, "Türkiye’de Hıristiyan Olmak: Ankara ve Çankaya Kurtuluş Kiliseleri” , Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Etnoloji Anabilimdalı, 2004

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Antropoloji, Siyasal Antropoloji, Etnoloji, Diğer, Halkbilimi (Folklor)

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi, 2013 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 2012 - 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

Üye, 2005 - Devam Ediyor
Üye, 2007 - 2009

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Kasım, 2011
Europe Inside-Out. Europe and Europeanness Exposed to Plural Observers, Eylül, 2011
II. Uluslararası Akdeniz Dünyaları Sempozyumu, Haziran, 2010
11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık, 2009
The Tenth Mediterranean Research Meeting, Mart, 2009
6th International Graduate and Undergraduate Student “Border Crossings” Conference, Rethinking Balkan Identities: The Dynamics of Space and Time, Mayıs, 2008

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

Türk Halkbilimi Topluluğu, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey, http://thbt.org/, 2004 - 2010