Doç.Dr.

Zeki GÖKALP


SEYRANİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ

Eğitim Bilgileri

1999 - 2006

1999 - 2006

Doktora

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Anabilimdalı, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

Iowa State University, Engineering Faculty, Agricultural And Biosystems Engineering Department, Amerika Birleşik Devletleri

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

Göletlerde kil çekirdeğin mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesi

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama

1998

1998

Yüksek Lisans

Analysis of bending stresses on hizontally corrugated steel silo wall panes

Iowa State University, Graduate School, Agricultural And Biosystems Engineering

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1995

1995

Yabancı Dil

Intensive English Language Program

Creighton University

1995

1995

Yabancı Dil

İngilizce Hazırlık

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1994

1994

Yabancı Dil

İngilizce Hazırlık

Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tarım ve Çevre Bilimleri (AGE), Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG), Temel Bilimler (SCI), Tarım Bilimleri, Çevre / Ekoloji, Mühendislik, Doğa Bilimleri Genel, TARIM MÜHENDİSLİĞİ, SU KAYNAKLARI, MÜHENDİSLİK, JEOLOJİK, ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

2006 - 2012

2006 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

1999 - 2006

1999 - 2006

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü

Yönetimsel Görevler

2008 - 2013

2008 - 2013

Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi

2007 - 2010

2007 - 2010

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

MESLEKİ YABANCI DİL

Lisans

Lisans

MESLEKİ YABANCI DİL

Doktora

Doktora

CONSTRUCTED WETLANDS (NATURAL TREATMENT SYSTEMS)

Doktora

Doktora

WATER RESOURCES AND POLLUTION

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SU KAYNAKLARI VE KİRLİLİĞİ

Lisans

Lisans

MALZEME BİLGİSİ

Lisans

Lisans

İNGİLİZCE I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

TARIMSAL ATIK YÖNETİMİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİ

Doktora

Doktora

TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE DENETİMİ

Lisans

Lisans

İNGİLİZCE-II

Ön Lisans

Ön Lisans

SULAMA VE ÖLÇME BİLGİSİ

Lisans

Lisans

MESLEKİ İNGİLİZCE

Lisans

Lisans

TARIMSAL YAPILAR

Lisans

Lisans

TARIMSAL YAPILAR ve SULAMA

Ön Lisans

Ön Lisans

İKLİM BİLGİSİ

Lisans

Lisans

METEOROLOJİ

Lisans

Lisans

ÖLÇME BİLGİSİ

Yönetilen Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

WATER QUALITY ASSESSMENT OF HESHKARO STREAM IN DUHOK CITY, IRAQ

GÖKALP Z.

D.MOHAMMED(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

YAPAY SULAK ALANLARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: KAYSERİ SALUR ÖRNEĞİ

GÖKALP Z.

F.ÖMER(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

DOĞAL ARITMA SİSTEMLERİNDE (YAPAY SULAK ALANLARDA) PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

GÖKALP Z.

M.DUYGULU(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Paprika Pepper Yield and Quality as Affected by Different Irrigation Levels

KIRNAK H. , GÖKALP Z. , DEMİR H. , KODAL S., YILDIRIM Y. E.

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.22, ss.77-88, 2016
Link

2011

2011

Wastewater use in irrigation - Ankara case study

GÖKALP Z. , Tas I., Ozkay F., Akgul S.

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, ss.1807-1812, 2011 Özet

2005

2005

Assesment of water quality management in Turkey

KENDİRLİ B., ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

Water International, cilt.30, ss.446-465, 2005

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı

GÖKALP Z. , TAŞ İ., UZUN O. , ŞAHAN S. , KAPLAN S. , BAŞARAN M.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.124-133, 2017
Link

2014

2014

Sınıraşan Nehir Havzalarda Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi

ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.119-129, 2014

2013

2013

Kuraklık ve Tarımsal Su Yönetimi

ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, ss.1-11, 2013

2011

2011

Doğal Arıtma Sistemleri

GÖKALP Z.

Tarım Türk Dergisi, ss.42-44, 2011

2011

2011

İklim Değişikliği ve Etkin Su Kullanımı

ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.87-95, 2011

2010

2010

Finite Element Analysis for Displacements and Stresses Developed over Horizontally Corrugated Steel Silo Wall Panels

GÖKALP Z.

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.119-127, 2010

2010

2010

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri

Karaman S., GÖKALP Z.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, ss.59-66, 2010

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

A Case Study on Natural Wastewater Treatment Systems of Kayseri Province of Turkey

GÖKALP Z. , KANARYA F. Ö.

International Congress on Multidisciplinary Studies, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 November 2018

2018

2018

Phosphorus Removal from Wastewaters with Different Substrate Materials

GÖKALP Z. , KANARYA F. Ö.

International Congress on Multidisciplinary Studies, Iğdır, Türkiye, 6 - 07 November 2018

2018

2018

Different Substrate Materials for Phosphorus Removal from Wastewaters in Constructed Wetlands

GÖKALP Z. , Tas I.

International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 19 - 21 April 2018, ss.1-7

2018

2018

The Effects of Irrigation Waters with High Electrical Conductivity on the Germination of Wheat Species of Different Ploidy Levels

Tas I., Coşkun Y., GÖKALP Z.

International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 19 - 21 April 2018, ss.1-7

2018

2018

Constructed Wetland Technology for Domestic Wastewater Treatment

GÖKALP Z. , Tas I.

International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 19 - 21 April 2018, ss.1-7

2018

2018

Present Land Consolication Pratices of turkey

Karaman S., GÖKALP Z.

International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 19 - 21 April 2018, ss.1-7

2018

2018

Present Problems Experienced in Turkish Rural Settlements

Karaman S., GÖKALP Z.

International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 19 - 21 April 2018, ss.1-7

2018

2018

performance Assessment for Constructed Wetlands in Kayseri Province of Turkey

GÖKALP Z. , KANARYA F. Ö.

International Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 19 - 21 April 2018, ss.1-7

2018

2018

İNFİLTRASYON HIZI ÜZERİNE TUZLU SULAMA SULARINI ETKİSİ

Tas I., GÖKALP Z.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 March 2018, ss.1

2018

2018

YAPAY SULAK ALAN TEKNOLOJİLERİNİN EVSEL ATIK SU ARITIMINDA KULLANIMI

GÖKALP Z. , Tas I.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 March 2018, ss.1436-1444
Link

2018

2018

Yapay Sulak Alanlarda Atık Su Arıtmada Kullanılan Filtre (Substrat) Malzemeleri Ve Sucul Bitkiler

GÖKALP Z. , Tas I.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 March 2018, ss.1

2017

2017

Biogas Production from Livestock Manure of Dairy Facilities

GÖKALP Z. , KARAMAN S., İRİK H. A. , VAROL I. S.

2. ASM INTERNATIONAL WORKSHOP OF COMPOSTING AND BIOGAS TECHNOLOGIES, Antalya, Türkiye, 16 - 18 November 2017, ss.19

2017

2017

Türkiye’de Kırsal Yerleşimlerin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Karaman S., GÖKALP Z.

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 November 2017, cilt.2, ss.74
Link

2017

2017

Poultry Litter Composting Practices of Turkish Farmers

GÖKALP Z. , KARAMAN S., İRİK H. A. , VAROL I. S.

2. ASM INTERNATIONAL WORKSHOP OF COMPOSTING AND BIOGAS TECHNOLOGIES, ANTALYA, TURKEY, Antalya, Türkiye, 16 - 18 November 2017, ss.18
Link

2017

2017

Türkiye’de arazi toplulaştırması

Karaman S., GÖKALP Z.

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 November 2017, cilt.2, ss.75
Link

2017

2017

Evsel Atık Su Arıtımı için Ucuz ve Etkin Bir Arıtma (Yapay Sulak Alanlar)

GÖKALP Z. , Karaman S., Tas I.

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 November 2017, cilt.2, ss.47-48
Link

2017

2017

Yapay Sulak Alanlar için Sıkıştırılmış Bariyer Karışımları

GÖKALP Z. , KARAMAN S., TAŞ İ., UZUN O. , KARABAĞ S., ŞAHAN S. , et al.

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 November 2017, cilt.2, ss.42
Link

2017

2017

Potential effects of air pollution on greenhouse production activities

Karaman S., GÖKALP Z.

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 May 2017, cilt.2, no.2, ss.1061-1065
Link

2017

2017

Comparison of natural wastewater treatment systems

GÖKALP Z. , Karaman S.

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 May 2017, cilt.2, no.2, ss.1190-1195
Link

2017

2017

Solar energy use in greenhouses

Karaman S., GÖKALP Z.

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 May 2017, cilt.2, no.2, ss.1066-1071
Link

2017

2017

Failures in constructed wetlands (natural wastewater treatment systems)

GÖKALP Z. , Karaman S.

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 May 2017, cilt.2, no.2, ss.1196-1202
Link

2016

2016

Climate Change and Irrigation Management in Turkey

ÇAKMAK B., GÖKALP Z. , KARAMAN S.

International Conferecen on Sustainable Development, ÜSKÜP, Makedonya, 19 - 23 October 2016

2016

2016

POTENTIAL MISTAKES MADE IN DESIGN OF NATURAL WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS CONSTRUCTED WETLANDS

GÖKALP Z. , KARAMAN S., ÇAKMAK B.

International Conference on Sustainable Development, 19 - 23 October 2016

2016

2016

Earthquakes and Rural Structures

KARAMAN S., GÖKALP Z.

International Conferance on Sustainable Development, ÜSKÜP, Makedonya, 19 - 23 October 2016

2016

2016

Evaluation of Drought Management in Turkey

ÇAKMAK B., GÖKALP Z. , KARAMAN S.

International Conference on Sustainable Development, ÜSKÜP, Makedonya, 19 - 23 October 2016

2016

2016

Characteristics of natural tuff storages in Nevsehir Cappadokia region of Turkey

KARAMAN S., GÖKALP Z.

7. International Conference on Biosystems Engineering, Tartu, Estonya, 12 - 13 May 2016

2016

2016

Domestic wastewater treatment in rural parts of turkey natural treatment systems constructed wetlands

GÖKALP Z. , ÇAKMAK B., KARAMAN S.

7. International Conference on Biosystems Engineering, Tartu, Estonya, 12 - 13 May 2016

2016

2016

EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION LEVELS ON YIELD OF LETTUCE GROWN IN AN UNHEATED GREENHOUSE

KIRNAK H. , TAŞ İ., GÖKALP Z. , KARAMAN S.

Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 21 - 22 April 2016

2016

2016

AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN TURKEY PAST PRESENT FUTURE

GÖKALP Z. , ÇAKMAK B.

Current Trends in Natural Sciences, 21 - 22 April 2016

2016

2016

GEOTHERMAL GREENHOUSING IN TURKEY

KARAMAN S., GÖKALP Z. , KIRNAK H. , TAŞ İ.

Current Trends in Natural Sciences, Pitesti, Romanya, 21 - 22 April 2016, cilt.5, ss.158-163

2015

2015

LOW COST ALTERNATIVE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS CONSTRUCTED WETLANDS

GÖKALP Z. , KARAMAN S., KIRNAK H.

The second international symposium on agricultural engineering, 9 - 10 October 2015
Link

2015

2015

TURKISH LIVESTOCK HOUSINGS GENERAL CONDITIONS PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS

KARAMAN S., GÖKALP Z. , KIRNAK H.

The second international symposium on agricultural engineering, 9 - 10 October 2015
Link

2015

2015

EFFECT OF THE MICROCLIMATE FACTORS ON EVAPOTRANSPIRATION RATE IN NURSERY PRODUCTION

KIRNAK H. , GÖKALP Z. , KARAMAN S.

The second international symposium on agricultural engineering, 9 - 10 October 2015
Link

2015

2015

AGRICULTURAL WATER USE IN TURKEY AND WATER FOOTPRINT

ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

2nd international conference on sustainable agriculture and environment, 30 September - 03 October 2015
Link

2015

2015

LIVESTOCK WASTE BASED BIOGAS ENERGY POTENTIAL OF TOKAT PROVINCE AND POSSIBLE IMPLEMENTATIONS

KARAMAN S., HARUN A., GÖKALP Z.

2nd international conference on sustainable agriculture and environment, 30 September - 03 October 2015
Link

2015

2015

LOW COST ENVIRONMENT FRIENDLY WASTE WATER TREATMENT SYSTEMS CONSTRUCTED WETLANDS

GÖKALP Z. , ÇAKMAK B.

2nd internaitonal conference on sustainable agriculture and environment, 30 September - 03 October 2015
Link

2015

2015

Atık su arıtmada yapay sulak alan teknolojileri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar

GÖKALP Z. , Karaman S.

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 11 June 2015, ss.2

2015

2015

Hayvan barınaklarında havalandırma sistemleri

İRİK H. A. , GÖKALP Z.

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 11 June 2015, ss.3

2015

2015

Doğal arıtma sistemleri: Genel ilkeler ve pratik uygulamalar

GÖKALP Z. , ÇAKMAK B.

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 11 June 2015, ss.1

2015

2015

Agricultural water management in Turkey and concept of virtual water

ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

50th Croation and 10th international symposium on agriculture, 16 - 20 February 2015
Link

2015

2015

Climate change and droughts

KARAMAN S., GÖKALP Z.

50th Croation and 10th international symposium on agriculture, 16 - 20 February 2015
Link

2014

2014

Tarımsal atıkların alternatif değerlendirme yöntemleri: Biyogaz üretimi

Karaman S., GÖKALP Z.

2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 23 - 24 October 2014, ss.205

2014

2014

İç Anadolu Bölgesinde atık su arıtmada doğal arıtma sistemlerinin kullanımı

GÖKALP Z. , Karaman S.

2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 23 - 24 October 2014, ss.204

2014

2014

Doğal arıtma sistemlerinin (yapay sulak alanların) dünü-bugünü-yarını

GÖKALP Z. , KIRNAK H. , ÇAKMAK B.

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 May 2014, ss.1

2014

2014

Şanlıurfa koşullarında paprika biberinde sulama-verim ilişkileri

KIRNAK H. , GÖKALP Z. , Demir H. , Yıldırım E., KODAL S.

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 May 2014, ss.2

2014

2014

Süt sığırcılığında gübre idaresi ve atık yönetimi uygulamaları

GÖKALP Z. , Karaman S.

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 April 2014, ss.32

2014

2014

Süt sığırcılığında barınak sistemleri

Karaman S., GÖKALP Z.

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 April 2014, ss.57

2013

2013

Köy kanalizasyon sularının doğal arıtma sistemleri ile arıtılması

GÖKALP Z. , ŞAHİN M., ÇAKMAK B.

Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Türkiye, 14 - 16 November 2013, ss.64-72

2013

2013

Yapay sulak alanlarda kirlilik giderim mekanizmaları

GÖKALP Z. , ÇAKMAK B.

3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 23 - 25 October 2013, ss.2

2013

2013

Türkiye’de atık su yönetimi ve yapay sulak alanlar

ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 23 - 25 October 2013, ss.1

2013

2013

Tarımda su kullanımı ve su tasarruf teknikleri

ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat, Türkiye, 22 - 24 October 2013, ss.733-741

2013

2013

Yüzey altı yatay akışlı yapay sulak sistemleri

GÖKALP Z. , ÇAKMAK B.

3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat, Türkiye, 22 - 24 October 2013, ss.780-788

2013

2013

Constructed wetland technology for waste water treatment in rural areas

GÖKALP Z. , ÇAKMAK B., ŞAHİN M.

Proceedings of 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, Kırgızistan, 1 - 03 October 2013, cilt.2, no.2, ss.2115-2122

2013

2013

Sub-surface drip irrigation method for lawn irrigation

ŞAHİN M., Çiftci N., GÖKALP Z.

Proceedings of 1st Central Asia Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, Bişkek, Kırgızistan, 1 - 03 October 2013, cilt.2, no.2, ss.1281-1290

2013

2013

Doğal Arıtma Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler ve çözüm Önerileri

GÖKALP Z. , ÇAKMAK B.

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 March 2013, cilt.1, ss.119-126

2013

2013

Sürdürülebilir Tarımsal Su Yönetimi

ÇAKMAK B., GÖKALP Z. , KENDİRLİ B.

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 March 2013, cilt.1, ss.110-118

2011

2011

Kırsal alanda atık suların arıtılmasında doğal arıtma sistemlerinin kullanımı

GÖKALP Z. , Tas I., Ozkay F.

GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 12 May 2011, ss.576-581

2011

2011

Sürdürülebilir su yönetiminde evsel kullanımın önemi

Tas I., Ozkay F., GÖKALP Z. , Yıldırım E., KODAL S., Akgul S.

GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 12 May 2011, ss.563-568

2011

2011

Tarımsal sulamalarda su tasarrufu

Tas I., GÖKALP Z. , Ozkay F., YILDIRIM Y. E. , KODAL S., Akgul S.

GAP VI. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 9 - 12 May 2011, ss.557-562

2011

2011

Tarımsal çevre yönetimi sistemleri ve gübre idare yöntemleri

GÖKALP Z. , Karaman S.

I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 April 2011, ss.331-338

2011

2011

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerine etkileri

Karaman S., GÖKALP Z.

I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 April 2011, ss.419-430

2010

2010

'Kümeslerde Aydınlatma Ekipmanları ve Kontrolü

Karaman S., GÖKALP Z.

Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 09 October 2010, ss.2

2010

2010

'Kümes Çalışanlarının Sağlık ve Güvenliğinin İyileştirilmesi

GÖKALP Z. , Karaman S.

Kümes Hayvanları Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 09 October 2010, ss.1

2010

2010

Sera Tipi Hayvan Barınakları

Karaman S., GÖKALP Z.

1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 May 2010, ss.2

2010

2010

Silolarda Yükler ve Basınçlar

GÖKALP Z. , Karaman S.

1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 May 2010, ss.1

2008

2008

Yeraltı Su Kaynaklarının Tarımda Kullanımının Değerlendirilmesi

ÇAKMAK B., GÖKALP Z. , Tas I.

Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu ve Kuraklık Konferansı, Konya, Türkiye, 11 - 12 September 2008, ss.222-229

2008

2008

Sulu Tarım ve Sulak Alanlar

GÖKALP Z. , Tas I., Ozkay F.

Sulak Alanlar Konferansı, Kayseri, Türkiye, 10 - 11 July 2008, ss.37-46

2008

2008

Dünyada ve Türkiye'de Suyun Fiyatlandırılması

Tas I., GÖKALP Z.

TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 March 2008, cilt.1, ss.247-258

2007

2007

Atıksu Arıtmada Ters Osmoz Sistemlerinin Kullanılması

Tas I., Ozkay F., GÖKALP Z.

Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 18 - 21 April 2007, ss.1

2006

2006

Tarımsal Atıkların Alternatif Kullanım Olanakları

Ozkay F., Tas I., GÖKALP Z.

VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 25 - 27 May 2006, ss.796-805

2005

2005

Sulama Araç Yöntem ve Organizasyonları

ÇAKMAK B., Yurdem H., GÖKALP Z. , Erdoğan F., Demir G., Kumbaroğlu Ş.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 07 January 2005, cilt.2, ss.911-935

2005

2005

Su Kaynaklarının Geliştirme ve Kullanımı

ÇAKMAK B., Aküzüm T., Çiftci N., Zaimoğlu Z., Acar B., ŞAHİN M., et al.

Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 07 January 2005, cilt.1, ss.191-213

2004

2004

Beyşehir Gölü Havzasında Kirlilik Kaynakları ve Kirliliğin Değerlendirilmesi

ÇAKMAK B., GÖKALP Z. , Tas I.

I. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, Konya, Türkiye, 23 - 24 December 2004, ss.275-285

2003

2003

Dünyada Su ve Yaklaşan Su Krizi

Aküzüm T., ÇAKMAK B., GÖKALP Z.

2. Ulusal Sulama Kongresi, Aydın, Türkiye, 16 - 19 October 2003, ss.145-155

Bilirkişi Raporları

2011

2011

ZİRAİ BİLİRKİŞİ RAPORU

GERÇEK S. , ÜNLÜKARA A. , GÖKALP Z.

Erciyes Üniversitesi, ss.4, Kayseri, 2011

Desteklenen Projeler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Kayseri Yöresine Ait Pümisin Yeraltı Su Kirliliğini Önleyici Bariyer Malzemesi Olarak kullanılma Olanaklarının Araştırılması

TÜBİTAK Projesi

GÖKALP Z. (Yürütücü) , KAPLAN S. , BAŞARAN M. , TAŞ İ., GÖKALP Z.

2014 - 2016

2014 - 2016

Tuz stresinin sorgum hat ve çeşitlerin antioksidan enzim aktivitesi üzerine etkileri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KAPLAN M. (Yürütücü) , KAPLAN M. , YILMAZ S. , TEMİZGÜL R. , GÖKALP Z.

2013 - 2015

2013 - 2015

Bitkisel Üretim Araştırma Alanları Sulama Alt Yapı Projesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KIRNAK H. (Yürütücü) , YILMAZ K. U. , GÖKALP Z.

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Kasım 2017

Kasım 2017

2nd International Workshop of Composting and Biogas Technologies

Kasım 2017

Kasım 2017

International Congress of Agriculture and Environment

Antalya

Haziran 2017

Haziran 2017

2. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi

Tokat

Mayıs 2017

Mayıs 2017

3rd International Conference on Engineering and Natual Sciences (ICENS)

Budapest

Nisan 2017

Nisan 2017

Scientific Symposium on Current trends in Natural Sciences

Pitesti

Ekim 2016

Ekim 2016

2. International Conference on Sustainable Devopment

Skopje

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Biosystems Engineering

Tartu

Nisan 2016

Nisan 2016

Scientific Symposium on Current Trends in Natural Sciences

Pitesti

Ekim 2015

Ekim 2015

The Second International Symposium on Agriculture Engineering ISAE-2015

Beograd

Ekim 2015

Ekim 2015

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 2015

Konya

Haziran 2015

Haziran 2015

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi

Bursa

Şubat 2015

Şubat 2015

50th Crotian & 10th International Symposium on Agriculture

Rijeka

Ekim 2014

Ekim 2014

2. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Niğde

Eylül 2014

Eylül 2014

International Agriculture Congress 2014

Bucuresti

Mayıs 2014

Mayıs 2014

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu

Tekirdağ

Nisan 2014

Nisan 2014

Uluslararası Katılımlı Süt Sığırcılığı Sempozyumu

Kayseri

Ekim 2013

Ekim 2013

3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi

Tokat

Ekim 2013

Ekim 2013

3. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi

Samsun

Mart 2013

Mart 2013

3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi

Bursa

Mayıs 2012

Mayıs 2012

2. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu

İzmir

Mayıs 2011

Mayıs 2011

GAP 4. Tarım Kongresi

Şanlıurfa

Nisan 2011

Nisan 2011

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı

Eskişehir

Ekim 2010

Ekim 2010

Kümes Hayvanları Kongresi

Kayseri

Ekim 2010

Ekim 2010

1. Ulusal Su Kaynakları Yönetimi Sempozyumu

Karaman

Mayıs 2010

Mayıs 2010

1. Ulusal Sulama Ve tarımsal Yapılar Sempozyumu

Kahramanmaraş

Şubat 2009

Şubat 2009

Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi birleşmiş milletler Ortak Programı

Adana

Temmuz 2008

Temmuz 2008

5. Dünya Su Forumu

İstanbul

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

Journal of African Studies and Development

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2012

Ağustos 2012

International Journal of Water Resources and Environmental Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 38

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI - GAZİOZMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2017

Kasım 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlilik Sınavı - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Eylül-2017

Eylül 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Ekim-2016

Ekim 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2014

Ocak 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2013

Kasım 2013

Tez Savunma (Doktora)

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Mayıs-2009

Mayıs 2009

Yarışma

MESLEK LİSELERİ PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMASI - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI