Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Associate Degree

  Eskisehir Osmangazi University, Açık Öğretim Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turkey

 • 1997 - 2002 Expertise In Medicine

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2002 Expertise In Medicine

  Ankara İli Gölbaşı İlçesi Ahiboz Beynam Gökçehöyük Köylerinde 50 Yaş Ve Üzeri Nüfusta Tetanos Seroprevalansı

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri Sertifikası

  Vocational Training , SABAK, YÖKAK, SABDEK

 • 2014Tıp Eğitiminde Program Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi

 • 2011Ölçme Değerlendirme Teknikleri Eğitici Eğitimi Kursu

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi

 • 2011"Niteliksel Araştırmalarda Odak Grup Tekniği” kursu

  Education Management and Planning , Topluma Dayalı Tıp Eğitimi- Eğitim Araştırmaları Sempozyumu ANTALYA

 • 2008"Tıp Eğitiminde Program Geliştirme" kursu

  Education Management and Planning , V. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

 • 2007"I. Meeting for Turkish Standardized Patient Educators" kursu

  Education Management and Planning , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2006Probleme Dayalı Öğrenme Senaryo Yazım İlkeleri

  Education Management and Planning , IV. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi

 • 2006Eğitim Becerileri Kursu

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2005Ölçme ve Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2005Training Course on Immunization Quality and Safety

  Health&Medicine , Dünya Sağlık Örgütü

 • 2005Kalite Yönetim Sistemleri İç Kalite Tetkiki

  Quality Management , TSE

 • 2005Kalite Yönetim Sistemleri Temel

  Quality Management , TSE

 • 2005Kalite Yönetim Sistemleri Dökümantasyon

  Quality Management , TSE

 • 2004Kızamık Aşı Günleri Eğitici Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • 2004Genişletilmiş Bağışıklama Programı Modül Eğitici Eğitimi

  Health&Medicine , T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmeteri Genel Müdürlüğü

 • 2003I. Basamakta Ruh Sağlığı Eğitimi ve Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Kursu

  Health&Medicine , Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

 • 2003Introduction to Occupational Health and Safety Course: Identification, Control and Prevention

  Health&Medicine , University of İlinois

 • 2001İlkyardım Temel Uygulamaları ve Eğtim Becerileri

  Health&Medicine , Gazi Üniversitesi

 • 1999Afetlerden Korunma ve İlkyardım Kursu

  Health&Medicine , Gazi Üniversitesi