Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Entstehung der Zensur und ihre Praxis in der Türkei

Electronic Journal of Political Science Studies; Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi; Elektronische Zeitschrift für politikwissenschaftliche Studien, cilt.7, sa.1, ss.38-54, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Impact of Political Manipulation (Heresthetics) on Democracy in Turkey

The International Journal of Civic, Political, and Community Studies, cilt.13, sa.2, ss.13-20, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cultural Reflections of Value Changes in Turkey

European Journal of Business and Social Sciences, cilt.10, sa.3, ss.66-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Cultural Memory of Society: A Systems Theoretical Approach

The International Journal of Critical Cultural Studies, cilt.11, sa.4, ss.21-27, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Political Education in Turkey, Germany and Austria. A Comparative Study

International Journal of Business and Social Science, cilt.11, sa.2, ss.80-86, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niklas Luhmann’ın Demokrasi Teorisi

Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, cilt.7, sa.2, ss.575-584, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Max Weber’in (Siyasi) Sorumluluk Etiği Anlayışı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.199-218, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

21. Yüzyılda Küresel Krizlerin Siyasete Etkileri

1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

Paradoxes of Democracy: Trust in Democracy

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Catania, Sicily, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017

Niklas Luhmann ın Sosyal Sitem Olarak Öz Üretimli Toplumun Ekonomisi Teorisi

ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.2344-2352

Niklas Luhmann ın Din Teorisi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 10 Kasım 2016, ss.46

A NEW POLITICAL PERSPECTIVE SIMULATIVE DEMOCRACY

23rd International Academic Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences IISES, Venedig, İtalya, 27 - 30 Nisan 2016, ss.63

Coalition Governments and Their Structures in Turkey

22nd International Academic Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences IISES, Lizbon, Portekiz, 22 - 25 Mart 2016, ss.44-53

Sosyal Bilimsel İşlevselcilik ve Eğitim

International Conference on New Horizons in Education, Barselona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.3, ss.422

Kommunalwahlen und Wählerverhalten in der Türkei vom 29. März 2009

31. Deutscher Orientalistentag, Spiegelungen Projektionen Reflektionen. Philipps-Universität Marburg, Magdeburg, Almanya, 20 - 24 Eylül 2010, ss.1-20

Modern Toplumlarda Etik Değerlere Sistem Yaklasımı

Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler. İstanbul Kültür Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2009, ss.117-128

Jürgen Habermas’ın Müzakereci Demokrasi Teorisi

I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu (I International Deliberative Democracy Symposium), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2009, ss.118-125

Dünya Toplumu Siyaseti ve Küresel Barış

V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: ‘Küresel Barış’, Çanakkale, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2008, ss.157-160

Politische Partizipation und Verdrossenheit in der Türkei nach 1980

XXX. Deutschen Orientalistentag Orientalistik im 21.Jahrhundert Welche Vergangenheit Welche Zukunft, Online Veröffentlichung, Albert –Ludwigs- Universität Freiburg. , Freiburg, Almanya, 24 - 28 Eylül 2007, ss.1-15

Sosyal Hareketlere Sistem Kuramı Yaklaşımı

Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: ‘Küresel Eşitlik’, Çanakkale, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2005, ss.163-169

The political system in Bosnia and Herzegovina

International Symposium on Bosnia and Herzegovina from Past to Present , Çanakkale, Türkiye, 28 - 30 Mart 2005, ss.219-230

Responsibility Ethic, Its Appliciation and Globalization

The Challenges To The Education and Science In The Context of Globalization Bourgas Free University, Burgas, Bulgaristan, 11 - 13 Haziran 2004, ss.38-45

Kitap & Kitap Bölümleri

Hafızamızdaki Siyaset İç ve Dış Politikanın Geleceği

Türkiye'de İç ve Dış Politikanın Geleceği Doç. Dr. Özlem Becerik Yoldaş'a Armağan (Yayıma Hazırlanıyor), Yunus Yoldaş, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.9-34, 2021

Sistem Kuramı

Derin Yayınları, İstanbul, 2019

21. Yüzyılda Küresel Krizlerin Siyasete Etkileri

21.Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Yunus Yoldaş,Özlem Becerik Yoldaş, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.1-10, 2019

Özlem Becerik Yoldaş, Yunus Yodaş: Cultural Diplomacy – kulturelle Aspekte der deutsch-türkischen Beziehungen

Deutsch-Türkische Beziehungen Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte, Wolfgang Gieler,Burak Gümüş,Yunus Yoldaş, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.335-352, 2017

Batı Avrupa’nın Siyasal Sistemleri

Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temeleri, Durmuş Ali Arslan,Mustafa Çağlayandereli, Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.405-433, 2017

Niklas Luhmann'ın Sosyal Sistem Olarak Öz Üretimli Toplumun Ekonomisi Teorisi

Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temeleri, Durmuş Ali Arslan,Mustafa Çağlayandereli, Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.537-548, 2017

Toplumun Bilim Kültürü: Bir Sistem Teorik Yaklaşım

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Durmuş Ali Arslan,Mustafa Çağlayandreli, Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.107-113, 2017

Niklas Luhmann'ın Din Teorisi

Social Sciences: A Fresh Start, Tufan Çötok,Yusuf Şahin, Editör, Dobra Knjiga d.o.o , Sarajevo, ss.440-445, 2016

Die neue Führung der Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan. Die Präsidentenwahl am 10. August 2014

Die Neue Türkei. Eine grundlegende Einführung in die Innen- und Außenpolitik unter Recep Tayyip Erdoğan, Yunus Yoldaş,Burak Gümüş,Wolfgang Gieler, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.99-118, 2015

Özlem Becerik Yoldaş, Yunus Yoldaş: G8 Gruppe der Acht

Internationale Wirtschaftsorganisationen. Entstehung - Struktur - Perspektiven. Ein Handbuch , Wolfgang Gieler, Editör, Lit Verlag, Berlin, ss.387-397, 2015

Toplumun Siyaseti

Derin Yayınları, İstanbul, 2013

Das türkische Parteiensystem im Wandel

Die Türkei im Wandel. Innen- und außenpolitische Dynamiken, Olaf Leiße, Editör, Nomos Verlagsgesellschaft , Berlin, ss.223-240, 2013

Das politische System der Türkei

Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, 2008

Verwaltung und Moral in der Türkei

Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, 2000