Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

21. Yüzyılda Küresel Krizlerin Siyasete Etkileri

1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi, Yozgat, Turkey, 24 - 26 October 2018

Paradoxes of Democracy: Trust in Democracy

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, Catania, Sicily, Italy, 25 - 28 January 2017

Niklas Luhmann ın Sosyal Sitem Olarak Öz Üretimli Toplumun Ekonomisi Teorisi

ICOMEP 2016 International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.2344-2352

Niklas Luhmann ın Din Teorisi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, Prag, Czech Republic, 6 - 10 November 2016, pp.46

A NEW POLITICAL PERSPECTIVE SIMULATIVE DEMOCRACY

23rd International Academic Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences IISES, Venedig, Italy, 27 - 30 April 2016, pp.63

Coalition Governments and Their Structures in Turkey

22nd International Academic Conference, The International Institute of Social and Economic Sciences IISES, Lizbon, Portugal, 22 - 25 March 2016, pp.44-53 Sustainable Development

Sosyal Bilimsel İşlevselcilik ve Eğitim

International Conference on New Horizons in Education, Barselona, Spain, 10 - 12 June 2015, vol.3, pp.422

Kommunalwahlen und Wählerverhalten in der Türkei vom 29. März 2009

31. Deutscher Orientalistentag, Spiegelungen Projektionen Reflektionen. Philipps-Universität Marburg, Magdeburg, Germany, 20 - 24 September 2010, pp.1-20

Modern Toplumlarda Etik Değerlere Sistem Yaklasımı

Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumu Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler. İstanbul Kültür Üniversitesi, İzmir, Turkey, 8 - 11 September 2009, pp.117-128

Jürgen Habermas’ın Müzakereci Demokrasi Teorisi

I. Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu (I International Deliberative Democracy Symposium), İstanbul, Turkey, 15 - 16 April 2009, pp.118-125

Dünya Toplumu Siyaseti ve Küresel Barış

V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: ‘Küresel Barış’, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008, pp.157-160

Politische Partizipation und Verdrossenheit in der Türkei nach 1980

XXX. Deutschen Orientalistentag Orientalistik im 21.Jahrhundert Welche Vergangenheit Welche Zukunft, Online Veröffentlichung, Albert –Ludwigs- Universität Freiburg. , Freiburg, Germany, 24 - 28 September 2007, pp.1-15

Sosyal Hareketlere Sistem Kuramı Yaklaşımı

Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi: ‘Küresel Eşitlik’, Çanakkale, Turkey, 15 - 16 October 2005, pp.163-169

The political system in Bosnia and Herzegovina

International Symposium on Bosnia and Herzegovina from Past to Present , Çanakkale, Turkey, 28 - 30 March 2005, pp.219-230

Responsibility Ethic, Its Appliciation and Globalization

The Challenges To The Education and Science In The Context of Globalization Bourgas Free University, Burgas, Bulgaria, 11 - 13 June 2004, pp.38-45

Books & Book Chapters

Hafızamızdaki Siyaset İç ve Dış Politikanın Geleceği

in: Türkiye'de İç ve Dış Politikanın Geleceği Doç. Dr. Özlem Becerik Yoldaş'a Armağan , Yunus Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.9-34, 2021

Sistem Kuramı

Derin Yayınları, İstanbul, 2019

21. Yüzyılda Küresel Krizlerin Siyasete Etkileri

in: 21.Yüzyılda Krizler: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Yunus Yoldaş,Özlem Becerik Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.1-10, 2019

Özlem Becerik Yoldaş, Yunus Yodaş: Cultural Diplomacy – kulturelle Aspekte der deutsch-türkischen Beziehungen

in: Deutsch-Türkische Beziehungen Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte, Wolfgang Gieler,Burak Gümüş,Yunus Yoldaş, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.335-352, 2017

Batı Avrupa’nın Siyasal Sistemleri

in: Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temeleri, Durmuş Ali Arslan,Mustafa Çağlayandereli, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.405-433, 2017

Niklas Luhmann'ın Sosyal Sistem Olarak Öz Üretimli Toplumun Ekonomisi Teorisi

in: Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temeleri, Durmuş Ali Arslan,Mustafa Çağlayandereli, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.537-548, 2017

Toplumun Bilim Kültürü: Bir Sistem Teorik Yaklaşım

in: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Durmuş Ali Arslan,Mustafa Çağlayandreli, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.107-113, 2017

Niklas Luhmann'ın Din Teorisi

in: Social Sciences: A Fresh Start, Tufan Çötok,Yusuf Şahin, Editor, Dobra Knjiga d.o.o , Sarajevo, pp.440-445, 2016

Die neue Führung der Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan. Die Präsidentenwahl am 10. August 2014

in: Die Neue Türkei. Eine grundlegende Einführung in die Innen- und Außenpolitik unter Recep Tayyip Erdoğan, Yunus Yoldaş,Burak Gümüş,Wolfgang Gieler, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.99-118, 2015

Özlem Becerik Yoldaş, Yunus Yoldaş: G8 Gruppe der Acht

in: Internationale Wirtschaftsorganisationen. Entstehung - Struktur - Perspektiven. Ein Handbuch , Wolfgang Gieler, Editor, Lit Verlag, Berlin, pp.387-397, 2015

Toplumun Siyaseti

Derin Yayınları, İstanbul, 2013

Das türkische Parteiensystem im Wandel

in: Die Türkei im Wandel. Innen- und außenpolitische Dynamiken, Olaf Leiße, Editor, Nomos Verlagsgesellschaft , Berlin, pp.223-240, 2013

Das politische System der Türkei

Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, 2008

Verwaltung und Moral in der Türkei

Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, 2000