Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2018 - 2019 Professor

  Yozgat Bozok University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2017 - 2018 Associate Professor

  Yozgat Bozok University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2013 - 2017 Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2003 - 2013 Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak., -

 • 2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak.

 • 2019 - Continues Head of Department

  Erciyes University, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2019 - 2022 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - 2022 Dekan V.

  Erciyes University, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - 2022 University Executive Board Member

  Erciyes University, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - 2022 Fakülte Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - 2022 Member of the Senate

  Erciyes University, Hukuk Fakültesi

 • 2017 - 2019 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2017 - 2019 Head of Department

  Yozgat Bozok University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2015 - 2017 Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University

 • 2004 - 2005 Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University

Courses

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş II

 • Undergraduate Siyaset Bilimi

 • Doctorate Çağdaş Siyaset Teorileri

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

 • Postgraduate Karşılaştırmalı Siyasa l Sistemler

 • Undergraduate Türkiye'nin Siyasal Sistemi

 • Doctorate Avrupa Siyaseti

 • Undergraduate Siyaset Bilimi

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Siyaset

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş I

 • Undergraduate Siyaset Sosyolojisi

 • Doctorate Türkiye'nin Siyasal Sistemi

 • Undergraduate Çağdaş Devlet Sistemleri

 • Doctorate Ulusluslararası İlişkilerde Siyaset Teorileri

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Postgraduate Uluslararası İlişkilerde Sistem Teorisi

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş II

 • Postgraduate Çağdaş Uluslararası İlişkiler Teorileri

 • Undergraduate Siyaset Bilimine Giriş I

 • Undergraduate Türkiye AB İlişkileri

 • Undergraduate Türk Siyasi Hayatı

 • Undergraduate Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

 • Undergraduate Doğu Avrupa ve Balkanlar