Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2018 - 2019 Prof.Dr.

  Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2017 - 2018 Doç.Dr.

  Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2013 - 2017 Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2003 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Senato Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - Devam Ediyor Dekan V.

  Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • 2017 - 2019 Bölüm Başkanı

  Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2017 - 2019 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2015 - 2017 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

 • 2004 - 2005 Bölüm Başkanı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Verdiği Dersler

 • Lisans Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Lisans Siyaset Bilimine Giriş II

 • Lisans Siyaset Bilimi

 • Doktora Çağdaş Siyaset Teorileri

 • Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

 • Yüksek Lisans Karşılaştırmalı Siyasa l Sistemler

 • Lisans Türkiye'nin Siyasal Sistemi

 • Doktora Avrupa Siyaseti

 • Lisans Siyaset Bilimi

 • Lisans Karşılaştırmalı Siyaset

 • Lisans Siyaset Bilimine Giriş I

 • Lisans Siyaset Sosyolojisi

 • Doktora Türkiye'nin Siyasal Sistemi

 • Lisans Çağdaş Devlet Sistemleri

 • Doktora Ulusluslararası İlişkilerde Siyaset Teorileri

 • Lisans Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Yüksek Lisans Uluslararası İlişkilerde Sistem Teorisi

 • Lisans Siyaset Bilimine Giriş II

 • Yüksek Lisans Çağdaş Uluslararası İlişkiler Teorileri

 • Lisans Siyaset Bilimine Giriş I

 • Lisans Türkiye AB İlişkileri

 • Lisans Türk Siyasi Hayatı

 • Lisans Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

 • Lisans Doğu Avrupa ve Balkanlar