Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2021 - Devam Ediyor Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi

  Bilim Kurulu Üyeliği

 • 2020 - Devam Ediyor Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi

  Bilim Kurulu Üyeliği

 • 2019 - Devam Ediyor Dünya İnsan Bilimleri Dergisi

  Bilim Kurulu Üyeliği

 • 2018 - Devam Ediyor Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

  Bilim Kurulu Üyeliği

 • 2018 - 2019 Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

  Baş Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2008 - Devam Ediyor Alman Şarkiyat Cemiyeti (Deutsche Morgenländische Gesellschaft- DMG)

  Üye

 • 2008 - 2021 Avusturya Siyaset Bilimi Cemiyeti (Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft -ÖGPW)

  Üye

 • 2014 - 2015 Kültürel Diplomasi Enstitüsü (Institute for Cultural Diplomacy -ICD)

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Ocak 2020 Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Şubat 2018 Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 The International Journal of Civic, Political, and Community Studies,

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2014 Trakya Üniversitesi İİBF Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2014 The International Journal of Critical Cultural Studies,

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Ekim 2018 First Bozok International Political Science Congress: ‘Local, Regional and Global Crises: From Past To Present’

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Yoldaş Y.

  Yozgat, Türkiye

 • Mart 2005 International Symposium on Bosnia and Herzegovina from Past to Present

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Yoldaş Y.

  Çanakkale, Türkiye