Education Information

Education Information

 • 1983 - 1989 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1978 - 1983 Undergraduate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat, Turkey

Dissertations

 • 1989 Doctorate

  İslam Hukukunda Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü (Butlan Teorisi)

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri