Eğitim Bilgileri

Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina Mühendisliği, Türkiye 1999 - 2006
Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri, Makina Mühendisliği, Türkiye 1997 - 1999
Lisans, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina, Türkiye 1993 - 1997

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Stirling çevrimi ile çalışan V-tipi soğutucunun termodinamik analizi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Yüksek Lisans, Güneş enerjisi ile yerden ısıtmanın deneysel incelenmesi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Sanatta Yeterlik, Erciyes Üniversitesi Isı Blançosu, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 1997

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Boruhattı Mühendisliği ve Teknolojisi , Güneş Enerjisi, Termodinamik, Yakıtlar ve Yanma , Isıtma, Soğutma ve Havalandırma , Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Isıl Sistemler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 2010 - 2018
Araştırma Görevlisi, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 1998 - 2010
Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 2001 - 2006

Mesleki Deneyim

MÜDEK Akreditasyon Sorumlusu, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 2011 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği, 2010 - 2017

Verdiği Dersler

Bitirme Ödevi, Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Tez Çalışması I, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Mühendislik Termodinamiği (I.Ö), Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Termodinamik (I.Ö.), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Termodinamik Sistem Tasarımı (NÖ), Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Mühendislik Termodinamiği (II.Ö), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Makina Tasarım ve Uygulama I (NÖ), Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Tez Çalışması I, Doktora, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Makina Tasarım ve Uygulama I (İÖ), Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Isıl Sistemlerin Tasarımı (NÖ), Lisans, 2018 - 2019
SPECIAL FIELD COURSE 2, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Programlama (I.Ö.), Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
İleri Akışkanlar Mekaniği, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Programlama (II.Ö.), Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Termodinamik Sistem Tasarımı (İÖ), Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Hava Kirliliği ve kont. Teknolojileri, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Doğalgaz Sistemleri (I.Ö.), Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Makina Tasarım ve Uygulama II (II.Ö.), Lisans, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Sayısal Yöntemler (I.Ö.), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Thesis Studies I, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Sayısal Yöntemler (II.Ö.), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Termodinamik Sistem Tasarımı, Lisans, 2018 - 2019
Makina Tasarım ve Uygulama II (I.Ö.), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
SPECIAL FIELD COURSE 1, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Termodinamik Sistem Tasarımı, Lisans, 2018 - 2019
Kütle ve Momentum Transferi, Doktora, 2018 - 2019
Soğutma Tekniği, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Doğalgaz Sistemleri (II.Ö.), Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017
İklimlendirme Sistemleri ve Tasarımı (II.Ö.), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Uzmanlık alan Dersi II, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
İklimlendirme Sistemleri ve Tasarımı (I.Ö.), Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Müh. Termodinamiği (II.Ö.), Lisans, 2015 - 2016
Sıhhi Tesisat (I.Ö.), Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Tekin Y., Tramvay modülleri için HVAC sistem tasarımı ve sayısal incelenmesi, Yüksek Lisans, S.Kaplan(Öğrenci), Devam Ediyor
Tekin Y., Güneşi Takip Eden Yansıtıcılı Vakum Borulu Güneş Kolektörü Tasarımı ve Farklı Çalışma Akışkanlarının Kollektör Performansına Etkisi., Yüksek Lisans, Ö.SEFA(Öğrenci), Devam Ediyor
Tekin Y., Radyal İç Akış Türbini Tasarımı ve Deneysel İncelenmesi, Doktora, İ.ŞAFAK(Öğrenci), Devam Ediyor
Tekin Y., TÜRBÜLANS ÖNLEYİCİLİ ULTRASONİK AKIŞ ÖLÇER TASARIMI VE DENEYSEL İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, F.SAMADZADE(Öğrenci), Devam Ediyor
Tekin Y., Sıcak su depolama sistemlerinde mantolu yatay tanklarda eğik engellerin ısıl tabakalaşmaya etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans, B.TURGUT(Öğrenci), 2019
Tekin Y., EXPERİMENTAL İNVESTİGATİON OF THE STEAM GENERATİON WİTH PARABOLİC THROUGH SOLAR COLLECTORS, Yüksek Lisans, A.al(Öğrenci), 2019
TEKİN Y., VAKUM TÜPLÜ PARABOLİK YANSITICILI GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ İLE DÖŞEMEDEN ISITMANIN DENEYSEL İNCELENMESİ, Yüksek Lisans, İ.ŞAFAK(Öğrenci), 2017

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yozgat Bozok Üniversitesi, Kasım, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yozgat Bozok Üniversitesi, Ekim, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yozgat Bozok Üniversitesi, Ekim, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erciyes Üniversitesi, Temmuz, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Erciyes Üniversitesi, Temmuz, 2019
Bilirkişi Kurulu, Bilirkişi Kurulu, KOSGEB, Ekim, 2018
Yarışma, KOSGEB KOBİ-GEL proje değerlendirme Jürisi, KOSGEB, Aralık, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Yüksek Lisan Tez Jürisi, ERÜ Fen Bilimleri Enstiütüsü, Ağustos, 2017

Tasarladığı Dersler

Tekin Y., İklimlendirme Sistemleri ve Tasarımı, Lisans, 2016 - 2017
Tekin Y., Hava kirliliği ve kontrol teknolojileri, Yüksek Lisans, 2015 - 2016

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

TEKİN Y., ŞAFAK İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, VAKUM TÜPLÜ PARABOLİK YANSITICILI GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ İLE DÖŞEMEDEN ISITMANIN DENEYSEL İNCELENMESİ, 2014 - 2018
TEKİN Y., GÜNEŞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BİR KANAL İÇERİSİNE ZİKZAK OLARAK YERLEŞTİRİLEN ÜÇGEN KESİTLİ KÜT CİSİMLERİN AKIŞ KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ, 2008 - 2010
ÖZCEYHAN V., ALTUNTOP N., TEKİN Y., TÜBİTAK Projesi, Bir Kanal İçerisine Farklı Yerleşim Düzenlerinde Yerleştirilen Üçgen Kesitli Küt Cisimlerin Akış Karakteristiklerinin Belirlenmesi Ve Isı Transferi İyileştirmesinin Araştırılması, 2008 - 2010
ALTUNTOP N., ÖZCEYHAN V., TEKİN Y., TÜBİTAK Projesi, Güneş Enerjili Sıcak Su Depolama Tankında Tank İçerisine Engel Yerleştirilmesinin Sıcaklık Tabakalaşması Üzerine Etkilerinin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi, 2007 - 2009

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Mimar Sinan Mühendisler Birliği Kayseri Temsilcisi, Üye, 2015 - Devam Ediyor
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü, Üye, 2007 - Devam Ediyor
Türk Isı Bilimleri ve Tekniği Derneği, Üye, 2005 - Devam Ediyor
Türkiye Makina Mühendisleri Odası, Üye, 1997 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

KOSGEB, ADG Makina Kimya İnşaat Tah. LTD ŞTİ, Türkiye, Ocak 2020
TÜBİTAK Projesi, 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş., Türkiye, Ağustos 2019
TÜBİTAK Projesi, 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, SONOCO AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ., Türkiye, Ağustos 2019
KOSGEB, 5T5 Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye, Mart 2019
TÜBİTAK Projesi, 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, AERA İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. AŞ, Türkiye, Ocak 2019
TÜBİTAK Projesi, 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş., Türkiye, Temmuz 2018
KOSGEB, FNF TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye, Haziran 2018
KOSGEB, GEMBA MAKİNE VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Türkiye, Ocak 2018
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2017
KOSGEB, FİMSA MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., Türkiye, Kasım 2017
TÜBİTAK Projesi, Temmuz 2017
TÜBİTAK Projesi, Haziran 2017
TÜBİTAK Projesi, Haziran 2017
TÜBİTAK Projesi, Haziran 2017
TÜBİTAK Projesi, Şubat 2017
TÜBİTAK Projesi, Şubat 2017
TÜBİTAK Projesi, Ekim 2016
TÜBİTAK Projesi, Temmuz 2016
TÜBİTAK Projesi, Mayıs 2016
TÜBİTAK Projesi, Şubat 2016
ISI BİLİMİ ve TEKNİĞİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2015

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Mimar Sinan Mühendisler Birliği "Dijital Dönüşüm Zirvesi" konulu Toplantısı, Çalışma Grubu, Antalya, Türkiye, 2019
Mimar Sinan Mühendisler Birliği "Yerli Sanayi ve Teknoloji" konulu Toplantısı, Çalışma Grubu, Bursa, Türkiye, 2018
Mimar Sinan Mühendisler Birliği "Stratejik Teknolojilerde Arge ve Ticarileşme" konulu Toplantısı, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2017
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Katılımcı, Çorum, Türkiye, 2017
Mimar Sinan Mühendisler Birliği "Mühendislik Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Toplantısı, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2016

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):10
h-indeksi (WOS):1