Tüberkülozun Mikrobiyolojik Tanısında Amplified Mycobacterium tuberculosis Direct Test'in Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Müge Oğuzkaya Artan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç