NANO-Bi2O3’e Sm2O3, CeO2 ve Yb2O3 KATKILANARAK ELEKTROLİT MALZEME SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Yasin Polat

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Yılmaz DAĞDEMİR