HOMOMORFİK KRİPTOSİSTEMLER VE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ERKAM LÜY

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Emin AYGÜN