Adjuvan tedavi alan kolorektal kanser hastalarında human epidermal growth factor receptor-2 aşırı ekspresyonunun klinikopatolojik bulgular ile ilişkisinin değerlendirilmesi


Öğrenci: HALİT KARACA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Metin ÖZKAN