Türkiye su kabak (Lagenaria siceraria)’larının morfolojik ve moleküler markırlar (ISSR Ve SRAP) ile karakterizasyonu


Öğrenci: Adem TAŞ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Halit YETİŞİR