Vinka Alkaloidleri,Vinblastin ve Vinkristinin Meme Kanseri Hücrelerinde Metformin ile Kombine Uygulanmasının Değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Öğrenci: Merve Bıçakçıoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mükerrem Betül AYCAN