6-Shogaol ve 6-Gingerol' un LPS ile İndüklenmiş Endotoksemide COX-2 Üzerinden Etkileri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Bilge Odabasi

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Mükerrem Betül AYCAN