77/1 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1078/M.1667) Transkripsiyon ve Değerlendirme,


Öğrenci: Hilal Şahin,

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özen TOK