133/3 Numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H.1155-M.1742) Transkripsiyon ve Değerlendirme, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.


Öğrenci: Sevda Yıldırım

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Özen TOK