Klinik numunelerden izole edilen karpapenem dirençli K.pneumoniae kökenlerinin rektal sürüntü kökenleri ile karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Nazife Akman

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin KILIÇ