Normal kuvvet taşıyan bir, iki ve üç boyutlu çubuk sistemlerin çubuk boyuna uzama elastik eğrisi ve bilgisayar yardımı ile çözümü


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: YENER FİLİZ

Consultant: Cengiz Duran Atiş