Isparta İli ve Yöresinde Bruselloz Şüphesi İle İncelenen Hastaların Retrospektif Analizi ve Serolojik Testlerin Karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Orhan Akpınar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç