Ülsersiz dispepsili hastalarda mikroskopi, kültür ve ELISA ile Helicobacter pylori infeksiyonunun araştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1996

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nuran Öktem

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç