KORONER KALP HASTALIĞI OLAN VE AKUT MYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİREN HASTALARDA ANTİ-HELİCOBACTER PYLORİ IGG, ANTİ-CYTOMEGALOVİRUS IGG VE CRP DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İlker Kütükoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç