TÜRKİYE’DE YAPI BİLGİ MODELLEMESİ (BIM) FARKINDALIĞININ VE HUKUKİ ZORUNLULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: Ömer Elmalı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Savaş BAYRAM