MİKROBİYOM KAYNAKLI ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ GENLERİNİN TAKSONOMİK ORJİNLERİNİN TESPİTİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MEHMET HORA

Eş Danışman: Hüseyin KILIÇ