Ebû Bekir eş-Şiblî’nin Hayatı ve Dîvân’ının İncelenmesi


Öğrenci: M. Şahin

Danışman: Abdulkadir Bayam