Hemodiyaliz hastalarında HCV infeksiyonunun laboratuvar tanısı ve kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri , Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1999

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İdris Şahin

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hüseyin Kılıç