İbn-i Sina`da müzik düşüncesi: Kitabuş-Şifa adlı eser esas alınarak


Öğrenci: KUBİLAY KOLUKIRIK

Danışman: Ahmet Kamil Cihan